Türkiye din eğitimi tecrübesini Rusya ile paylaştı

Moskova’da Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve Moskova İslam Üniversitesi tarafından 4. Teoloji Konferansı düzenlendi. Konferansta gençlere en iyi şekilde dini eğitimin verilmesi, okullarda din dersinin yangınlaştırılması ve din dersi hocalarının tam donanımlı eğitimi ile ilgili konular ele alındı.

Golden Ring otelinde düzenlenen konferansa Türkiye, Suudi Arabistan, Arnavutluk ve Rusya’nın çeşitli bölgelerden gelen din adamları ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar, Rusya’da ve dünyada Müslüman gençlere verilen eğitim tecrübelerini paylaştı. Katılımcılar okullarda özellikte gençlere sağlıklı ve günümüz şartlarına uygun dini eğitim verilmesi konusuna vurgu yaptı.

Ayrıca İslam dinini, kültürünü ve tarihini en iyi şekilde bilen ve eğitimde uygulayacak öğretmenlerin yetiştirilmesi üzerinde duran Akademisyenler, mezhep, din ve ırk çatışmaları en çok gençler arasında yaşandığına dikkat çekti ve eğitim yoluyla bu sorunun aşılabileceğine vurgu yapıldı. Katılımcılar konferansta, Rusya’da din eğitimin daha verimli hale gelmesi ve yaygınlaşması ile ilgili düşüncelerini de aktardı.

Konferansa Türkiye’den gelen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, gençlik eğitiminde dini bilginin önemi ve yeri ile ilgili bir konuşma yaptı. Aşıkoğlu, “İnsanların düşünce ve yaşayışlarını etkileyen ve şekillendiren inançlar ve değerlerin etkisiyle oluşan kültür okulda eğitim yoluyla yeni yetişen genç nesillere kazandırılmak durumundadır.” şeklinde konuştu.

Öğretim görevlilerin eğitilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aşıkoğlu, “Dini bilgi ihtiyaçtır, doğru bilgiyle karşılanmazsa yozlaşır okul dışında farklı kaynaklardan karşılanmaya çalışılır.” hatırlatmasında bulundu.

 Din eğitimini Psikolojik, Dini ve Sosyal ve Kültürel boyutlarda değerlendiren Aşıkoğlu, “İslam dini her inananın okumak, öğrenmek ve gelişmekle yükümlü olduğunu söyler. Din eğitimi matematik, fizik kadar önemlidir. Gençlerin toplumun ihtiyaçlarını dikkate alarak uygun müfredat programıyla dini bilgileri almalılar.” dedi. Aşıkoğlu bu konuda Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istendiğinde her zaman paylaşılmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Konferansa katılan Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Mazhar Bilgin yaptığı açıklamasında bilim adamların daha çok eğitime vurgu yaptıklarını ifade etti. Bilgin, “Gençlerin gelecekteki beklentileri ve dini eğitim verilmesi üzerinde duruldu. Yuvarlak masa etrafından grup çalışmalarıyla toplantıya devam ediliyor.” dedi. Bilgin, Türkiye Diyanet İşlerleri Başkanlığı’nın bu konuda katkılarını devam ettireceğini sözlerine ekledi.

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Ali Erbaş, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden Nuri Adıgüzel, Türkiye Moskova Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Fahri Sağlık veBelçika Diyanet Vakfı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Danışmanı Coşkun Beyazgül de konferansta yer aldı.