Rusya, göçmenler için yeni düzenleme hazırlıyor

HABERRUS - Rusya’da hükümet ülkede yaşayan yabancılar için yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor.

Yeni tasarıya göre Rusya’da yaşayan yabancı göçmenler için dijital profil oluşturularak kayıt altına alınacak.

Yıl sonuna kadar yasa tasarısının hazırlanıp parlamentoya sunulması bekleniyor.

TASS'ın bir hükümetin hazırladığı taslak belgesine dayandırdığı haberine göre, göçmenler için dijital profil sisteminin 2024 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Profil, her yabancı vatandaş için çeşitli departman sistemlerinde yer alan göç kayıt verilerini birleştirecek. Böyle bir sistemin oluşturulabilmesi için İçişleri Bakanlığı, FSB, Ekonomi Bakanlığı, Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Dijital Kalkınma Bakanlığı'nın ortak çalışması gerekecek.

Sistemin geliştirilmesinin 10 Aralık'a kadar tamamlanması gerekiyor.

Bu zamana kadar Moskova havalimanlarında yabancıların biyometri testlerinin toplanmasının tamamlanması planlanıyor.

Hükümete göre böyle bir karar, ülkeye gelen yabancıların kimliklerinin güvenilir şekilde doğrulanmasını sağlayacak. Ayrıca yabancılar da sistem aracılığıyla Rusya'ya gelip Devlet Hizmetlerinden yararlanma niyetlerini bildirebilecek.

2025 ortasına kadar İçişleri Bakanlığı'nın Rusya'da sığınma alma prosedürünü iyileştirmeyi, mevcut mevzuattaki mevcut çatışmaları ve boşlukları ortadan kaldırmayı amaçlayan öneriler sunması gerekiyor.

E-vize alan ülke sayısı artırılacak

Ayrıca elektronik Rus vizesine erişimi olan ülke sayısının artırılması ve Rusya'nın ana ortakları olan ülkelerden gelen turistlere yönelik vize rejiminin yumuşatılması da planlanıyor.

Ayrıca yurttaşların gönüllü olarak yeniden yerleştirilmesine yönelik bir program ve yabancı girişimcilere işlerini Rusya'ya taşıma ve yeniden yerleştirme konusunda yardımcı olacak bir program geliştiriliyor.

Üniversitelerde yabancı kontenjanı artırılacak

Belgede yabancı bilim adamlarına basitleştirilmiş oturma izni verilmesi niyetinin olduğu belirtiliyor. Ayrıca üniversitelere kabulde yurt dışı kontenjanlarının artırılması da planlanıyor.

Hükümet, ilgili daire ve bölgelerle birlikte yabancılara yönelik bir uyum kursu geliştiriyor. İlgili bakanlıklar göçmen suçlarıyla mücadele etmek, yasa dışı göçün olduğu alanları engellemek ve terör faaliyetlerine karışan yabancıların mal varlıklarını dondurmak için önlemler alınması önerildi.

Ayrıca hükümet, göçün Rus ekonomisi üzerindeki etkisini izlemeye yönelik bir planın ana hatlarını çizdi. 2024 yılı sonuna kadar Rusya'daki yabancı işçilerin sicilinde güncel verilerin toplanması gerektiği ve 10 Eylül'e kadar Eyaletlerarası Bilgi Bankası'nda yabancılarla ilgili bilgilerin güncellenmesi gerektiği kaydedildi.