Ruslar’ın üçte biri internet bağımlısı

Rus Kamuoyu Araştırma Vakfı‘nın (FOM) yaptığı çalışmaya göre Ruslar’ın üçte biri için internet hayati önem taşıyor.

Araştırma için hazırlanan ankette, “İnternetin aniden kesilmesi günlük hayatınızı ne kadar etkiler?” sorusu soruldu. Katılımcıların %45‘i az etkiler, %19’u hiç etkilemez, %32’si de ciddi etkiler cevabını verdi.

Aynı ankette, “İş ve eğitim amacı dışında internet kullanım sıklığınız nedir?” sorusuna, katılımcıların %50’si her gün birçok kez, %30’u her gün bir defa, %19’u haftada birkaç kez, %3’ü haftada bir kez cevabını verdi.

Ankete göre Ruslar’ın interneti, kullanım alanlarında ki oranlar şöyle: %35’i haber ve bilgi edinme kaynağı olarak, %24’ü sosyal medya, %7’si eğitim, %6’sı eğlence,%2’si alışveriş. Halkın yüzde %26’sı internet kullanmıyor.

Rusya’da Kamuoyu Arastırma Vakfı (FOM)‘nın 14-15 Eylül 2013 tarihinde, 100 farklı şehirde, 1500 kişi üzerinde yaptığı araştırmaya göre, Ruslar’ın her geçen yıl internet kullanım sıklığı artıyor.