Büyük Türk şairleri Kazan’da buluşacak

13 Mayısla 17 Mayıs arasındaki dönemde, Rusya Federasyonu içindeki Tataristan cumhuriyetinin başkenti Kazan’ın evsahipliğinde yapılacak uluslararası sempozyumda,Osmanlı ve Tatar edebiyatının klasikleri Mehmet Akıf Ersoy ve Gabdulla Tukay’ın şiir sanatı ve eğitim faaliyetleri söz konusu olacak.

Sempozyum Kazan Federal Üniversitesi Filoloji Enstitüsünde yapılacak.

Uluslararası sempozyumun organizatörlerinden biri olan Filoloji Enstitüsü Tatar Edebiyatı Bölümü müdürü Flöra Seyfulina muhabirimize konuşurken, sempozyum katılımcılarının Türkiye’de yayımlanmış Menhet Akıf Ersoy’un eserleri ve onun şiir sanatını incelemekle uğraşan Türk filologların çalışmaları üstüne bilgi edineceklerini söyledi. Türk şiir ve düşünürün hayatına ilişkin fotograflar da Türkiye’den gönderilecek.

Flöra Seyfulina şunları söyledi: "Tüm bu edebiyat eserleriyle filologların çalışmaları ve fotogralar Mehmnet Akıf Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı tarafından Türkiye’den Kazan’a gönderilecek. Sempozyum katılımcılarının ve diğerlerinin de Mehmnet Akıf Ersoy’un edebiyat mirası, hayatı ve etkinlikleri üstüne bilgi edinmelerine imkan vermek için bütün bu malzemeler sempozyum açılışının eşiğinde sergilenecek."

Kaydetmek gerek ki,buna büyük ihtiyac var. Çünkü Tataristan’da yalnızca türkologlar Türk edebiyat klasiğinin eserleri ve faaliyetleri üstüne bilgi sahibidir. Sıradan şiir severler ise sanaıtını bilmez. Bir zaman önce Kazan’da yayınlamış Türk şiirleri derlemesi yalnızca Ersoy’un en tanınmış eserlerinden biri, Türkiye cumhuriyetinin milli marşının sözleri olmuş İstiklal marşının Tatarcaya tercümesini kapsıyor.

Flöra Seyfulina’nın fikrince, Kazan’da yapılacak sempozyum Ersoy’un şiir sanatı konusundaki bilgi eksikliğinin giderilmesine hizmet edecek. Kazan’ın evsahipliği yapacağı uluslararası forum,Mehmnet Akıf Ersoy Fikir ve Sanat Vakfının girişimi üzerine yapılıyor. Böyle forumlar önceden Türkçe konuşan bir sıra ülkelerde çok kez yapıldı. Geçen yıl böyle foruma Azerbaycan’ın başkenti Bakü evsahipliği yaptı. Bu foruma katılmış Flöra Seyfulina şunlrı söyledi: "Sempozyuma katılarak,Türk bilimcilerin Mehmet Akıf Ersoy’un şiir sanatı ve faaliyetleri konusundaki bildirilerini büyük bir ilgiyle dinledim ve Ersoy’un Türkiye cumhuriyetinin milli kahramanı olduğuna birkez daha kanaat getirdim. Gabdulla Tukay Tatarlar için ne kadar değerli ise Mehmet Akıf Ersoy daTürkler için o kadar değerlidir Tatarlara Ersoy’un eserlerinin tanıtımı için gayret göstermek gerekecek."

İlerideki sempozyumda Tatar edebiyatının klasği Gabdulla Tukay’ın sözü de edileck. Tatar filologları Tukay’ın edebiyat mirası,eğitim etkinliklerine ilişkir bildirileri sempozyuma sunacak. Tukay Türkiye’de bulunmamışsa da şiir sanatı Türkiye’de iyi biliniyor. Şiirlerinin derlemeleri Türkiye’de defalarca yayınlandı. Ankara’da büyük Tatar şairinin büstü açıldı.

Mehmet Akıf Ersoy Fikir ve Sanat Vakfının Tatar halkının tarihi,kültürü ve geleneklerine dair 20 kadar ender kitabı ilerideki sempozyumda Tatar bilimcilere armağan olarak sunması bekleniyor. Flöra Seyfulina, Tatar tarihçilerin l7. ve l8. yüzyıllarda Türkiye’de yayınlanan bu kitapların gelmesini sabırsızlıkla bekliyor.