Düşük maaşlar ve işsizlik: Rusya'da halkın yarısı kendi uzmanlık alanında çalışmıyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi VTSIOM, Rusya halkının neredeyse yarısının kendi uzmanlık alanında çalışmadığını ortaya çıkardı. Bu durumun en temel sebepleri ise insanların kendi alanda çalışmak için imkân bulamaması ve düşük maaşlar oldu.

VTSIOM'un anket verilerine göre, Rusya'daki üniversite mezunlarının yüzde 51'i kendi uzmanlık alanında, yani eğitimini aldığı alanda çalışıyor. Üniversite mezunları arasında farklı bir alanda çalıştığını belirtenlerin oranı ise yüzde 47.

Kendi alanında çalışmayanların yüzde 30'u, bu alanlarda iş imkanları olmadığını veya bir şekilde bu alanlarda çalışamadıklarını belirtiyor. Yüzde 24, daha yüksek maaşı olan farklı bir iş bulduğu için, yüzde 20 ise başka bir alanda 'kendilerini bulduklarını' için bu tercihi yaptığını ifade ediyor.

Ankete katılanların yüzde 28'i kendi alanında hiç bir zaman çalışmadığını söyledi. Orta öğretime sahip insanlarda bu oran yüzde 36'ya çıkıyor. 5 yıldan fazla kendi alanında çalıştığını belirtenlerin oranı yüzde 48 olurken, 1-5 yıl arası kendi alanında çalışanlar yüzde 16, 1 yıldan az olanlar ise yüzde 6 oranında.

11 Nisan 2019'da gerçekleştirilen ankete Rusya'nın farklı bölgelerinden 18 yaş ver üzeri 1600 kişi katıldı.

HABERRUS