Rusya'nın İhracata Bağımlılığı 1990'lardan Beri En Düşük Seviyeye Geriledi

HABERRUS - Rusya Federasyonu’nda 2023’ün sonunda ihracatın GSYH içindeki payı rekor düşük seviyeye indi. Uzmanlar iç talebin öneminin arttığını belirtiyor.

Rus ekonomisinin yapısal dönüşümünde dikkate değer bir değişim yaşandı ve 2023 yılında mal ve hizmet ihracatının, Rus ekonomisinin toplam üretimindeki payı son 30 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İstatistikler, ihracatın GSYH içindeki payının %23'e düştüğünü gösteriyor. Bu, 1990'ların ortalarından bu yana kaydedilen en düşük oran. Uzmanlar, bu değişimin yaptırımlarla mücadele ortamında iç talebin artan önemini yansıttığını belirtiyor.

2023 yılında mal ve hizmet ihracatının Rusya'nın GSYH içindeki payı, son 2011'e kadar görülen en düşük seviyeye geriledi. Rosstat verilerine göre, bu azalma özellikle mineral hammadde fiyatlarının düşmesiyle ve uluslararası petrol piyasasındaki zorluklarla ilişkilendiriliyor. Özellikle, petrol fiyatlarının ortalama olarak %16 düşmesi, Rusya'nın ihracat gelirlerinde önemli bir azalmaya neden oldu.

Bu düşüşün ardında yatan faktörler arasında, Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımların yanı sıra, Rus petrolünün ihracatındaki kısıtlamalar da bulunuyor.

Uzmanlara göre, ihracattaki düşüşün Rusya'nın petrol ve doğal gaz gibi kaynaklara dayalı ihracat yapısından kaynaklanıyor.

Ancak, ihracattaki bu düşüşün Rus ekonomisine olumlu veya olumsuz etkileri net değil. Bazı ekonomistler, iç talebin artışıyla birlikte ihracata olan bağımlılığın azalmasının olumlu bir gelişme olduğunu savunurken, diğerleri bunun ekonomik büyümeyi sınırlayabileceğini düşünüyor.

Geleceğe dair tahminler ise belirsizliğini koruyor.

Bazıları, iç talebin öneminin artmasıyla birlikte ihracatın GSYH içindeki payının önümüzdeki yıllarda artabileceğini öne sürerken, diğerleri bunun Rus ekonomisi için belirgin bir dönüş olmayabileceğini düşünüyor.