Litvanya, Rusya ve Belarus ile Anlaşmaları Feshetmeyi Planlıyor

HABERRUS - Litvanya hükümeti, Rusya ve Belarus ile ticari, ekonomik ve yatırımların teşviki ve korunmasına yönelik ikili anlaşmaları toplu olarak feshetmeyi planlıyor. Bu adım, iki ülke ile olan mevcut ilişkilerin yeniden değerlendirilmesi ve bu anlaşmaların yerine çok taraflı anlaşmaların getirilmesi amacıyla atılıyor.

Feshi Planlanan Anlaşmalar

Yatırımların Teşviki ve Korunması: Litvanya, Rusya ve Belarus ile mevcut yatırımların teşviki ve korunmasına yönelik anlaşmaları feshetmeyi planlıyor.

Ticari ve Ekonomik İlişkiler: Ticari ve ekonomik işbirliğine ilişkin mevcut anlaşmalar da feshedilecekler arasında.

Hukuki İşbirliği ve Çifte Vergilendirme: Litvanya Adalet Bakanlığı, Rusya ile hukuk, aile ve ceza davalarında hukuki yardım ve ilişkilere yönelik anlaşmayı, Maliye Bakanlığı ise çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasını feshetmeyi önerdi.

Bazı anlaşmaların feshedilmesi için Litvanya Seimas'ın (parlamento) onayı gerekecek, diğerleri ise sadece hükümet kararı ile feshedilebilecek. Hükümet, 22 Mayıs'ta dört anlaşmanın feshedilmesi yönünde karar verecek ve diğer tekliflerin üzerinde hala çalışılıyor.

Litvanya, 2022 yılında Belarus ile bakanlık yönetimi alanındaki işbirliğine ilişkin 1993 tarihli anlaşmayı feshetti. Ayrıca, 2006 yılında yapılan sınır ötesi işbirliğinin temel ilkelerine ilişkin anlaşma da kınandı ve feshedildi.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri operasyonun ardından, tüm kurumların Rusya ile uluslararası hukuki işbirliğinin boyutunu ve gerekliliğini değerlendirmesini istedi. Bu değerlendirme süreci, ikili anlaşmaların yerini alabilecek çok taraflı anlaşmaların veya uluslararası hukuki belgelerin mümkün olup olmadığını araştırmayı içeriyor.

Hukuki İşbirliği ve Hükümlü Değişimi Anlaşmaları

Litvanya Adalet Bakanlığı, Rusya ile hukuki işbirliği anlaşmasının feshedilmesi yönünde bir teklif aldı. Ancak bakanlık, uluslararası alternatifler olmadığı için bu anlaşmanın feshedilmemesi gerektiğini belirtiyor. Benzer şekilde, Rusya ile hükümlü değişimine ilişkin anlaşmanın da feshedilmesi planlanmıyor ve yürürlükte kalması bekleniyor.

Litvanya'nın bu adımı, ülkenin Rusya ve Belarus ile olan ilişkilerini yeniden şekillendirme ve çok taraflı anlaşmalar aracılığıyla daha geniş bir uluslararası işbirliği çerçevesine yönelme çabasını yansıtıyor. Litvanya'nın resmi temaslarını sürdürebilmesi için bu anlaşmaların yerine getirilebilecek uygun alternatiflerin bulunması kritik olacak.