Ruslar neden Antalya'ya yerleşiyor?

Ayla Deniz tarafından, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Murat Özgür danışmanlığında hazırlanan 'Rusya'dan Antalya'ya Ulusaşırı Göç ve Bu Göçün Sosyal ve Mekansal Sonuçları' başlıklı yüksek lisans tezinde, Antalya'da yaşayan 114 Rus ile yüz yüze görüşüldü.

Katılımcıların yüzde 87'sinin lisans ve lisansüstü mezunu olduğu araştırmanın sonuçlarına göre, Rusların Antalya'ya geliş nedenleri içinde ilk sırayı 'iyi gelir ve iyi yaşam' olarak ifade edilen ekonomik temelli gerekçeler aldı.

Katılımcıların yüzde 65'i, Rusya'dan daha iyi bir gelir elde ettiklerini açıklarken, rakamsal olarak yüzde 38'i bin 500 ile 2 bin TL, yüzde 20'si de 2 ila 3 bin 500 TL aylık geliri olduğunu söyledi. Araştırmaya katılan 114 Rus'un sosyal yapısı ise şöyle:

"Yüzde 55'i bekar, yüzde 38'i evli. Evli katılımcıların yüzde 84'ü Antalya'da eşiyle birlikte, yüzde 16'sı eşinden ayrı yaşıyor. Eşiyle birlikte yaşayan katılımcıların yüzde 64'ünün eşi Türk, yüzde 25'inin ise Rus."

NE HUKUKİ NE DE TOPLUMSAL SORUN VAR

Araştırmada yer alanların yüzde 80'i Antalya'ya yerleşme sürecinde sorun yaşamadığını söylerken, yüzde 81 gibi bir kesim de uyum sorunu olmadığını açıkladı. Uyum sorunu olan katılımcıların yüzde 91'inin yaşadıkları sorunlar, sosyo- kültürel olarak ortaya çıkıyor.

Çalışma kapsamında yüz yüze görüşülenlerden Olga adlı Rus, yaşadığı bu uyumsuzluğu "Burada herkes birbirini yanaktan öpüyor. Mesela yaşlı kadınlar elini uzatıyor, 'öp' diyor. Ben çocukken yaşlıların avuç içini öperdik ama şimdi istemiyorum" diyerek anlattı. Toplumsal entegrasyonun önemli göstergelerinden biri olan dil öğrenimi konusunda ise katılımcıların yüzde 90'ının orta, iyi ve çok iyi düzeyde Türkçe bildikleri belirtildi.

MAHALLE SEÇERKEN İYİYİ ARIYORLAR

Katılımcıların yaşadıkları mahalleler incelendiğinde Konyaaltı'nda Liman, Gürsu, Altınkum mahalleleri ile Muratpaşa'da Yeşilköy, Güzeloba, Şirinyalı, Fener, Çağlayan ve Meltem'de yoğun olarak yaşadıkları gözlendi.

Ayla Deniz, bu mahallelerin Antalya'da yaşayan diğer yabancılar tarafından da yerleşim alanı olarak tercih edildiğini söyledi. Deniz, neden bu mahallelerin tercih edildiği sorusuna, araştırmaya katılan Rusların yüzde 20'sinin konut ve çevresinin fiziki kalitesi, yüzde 18'inin se arkadaşlarına yakın olmak için tercih ettikleri yanıtını verdiklerini aktardı.

Rus katılımcıların yüzde 53'ünün kiracı olduğu, ev sahibi olanların oranının yüzde 32, ücret ödemeden arkadaş veya akrabaların evinde kalanların oranının ise yüzde 15 olduğu kaydedildi. Kiralık evlerde ve ücretsiz arkadaş ya da akrabaların evinde kalan katılımcıların Antalya'da ev satın alma istekleri sorgulandığında, yüzde 61 gibi bir orana ulaşıldı.

HAMAMLARI SEVİYORLAR

Antalya'daki Rusların serbest zamanlarını deniz kenarında, ya da son yıllarda kent genelinde moda olan kahvaltıcılarda geçirdiklerine dikkat çekilen tez çalışmasında, "Rusların serbest zaman geçirdikleri yerlerden biri de hamamlar. Talebin artmasıyla bazı Rus girişimcilerin de ortak olduğu hamamlar, hem Türkler ile Ruslara hem de diğer yabancılara hizmet vermektedir" denildi.

HER RUS TURİST GÖÇMEN ADAYI

Yüksek lisans tezini yazan Ayla Deniz, geniş bir kaynakça taramasının ardından, Rusların Antalya'ya göç hareketinin turizmle bağlantılı olarak gerçekleştiğini ve bugün tatil için kente gelen 3 milyonu aşkın turistin yarısının muhtemel göçmen olacağını kaydetti.