Rusya Müslüman Kadınlar Birliği kuruldu

Rusya’da yeni toplum örgütü olan Rusya Müslüman kadınlar Birliği kuruldu. Kuruluşuna dair karar, Moskva’daki Rusya müslüman kadınlar kongresinde alındı.  Rusya’nın 50-den çok  bölgesindeki müslüman kadın örgütleri yöneticilerinin katıldıkları kongrede Türkiye, İran, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi bazı ülkeler ve Baltık cumhuriytlerinden konuklar da hazır bulundu.


Rusya Müftüler Şurası başkanı Ravil  Gaynuddin  muhabirimize konuşurken ayırlı işlerde erkekleri geride bırakan  müslüman kadınların bilgeliğini ve  beçerikliliğini layikiyle takdir  etti. Günümüzde Rusya Federasyonunda  müslümanların 4 büyük ruhsal merkezi çalışıyor. Ancak aralarında aktif işbirliği  yapılmıyor.  Kadın örgütler de işbirliği kurmayı kolayca başardı.


Ravil Gaynuddin  şunları söyledi: Her şey Allahın elindedir.Erkekler de  hayırlı işlerdeki becerikliğini gösterecekler.  Kanımca, Müslüman kadınlar birlik kurmakla hepimize becerikliliğin örneğini verdi. Toplumuzun karşı karşıya bulunduğu sorunları  ortak çabalarla çözüme bağlamak, tehlikelere karşı koymada hep birlikte davranmak lazım.  İslam üzerine darbe indirmek, müslümanların imajını lekelemek istiyenlerin çabalarına  beraber karşı koymak,daha kolay olur.

Naila Ziganşina oy çoğunluğuyla Rusya Müslüman kadınlar Birliği başkanlığna seçildi. 7 yıl içinde Naila Ziganşina’nın başkanlık ettiği Tataristan Müslüman Kadınlar Örgütü yoğun faaliyetler yürütmekle  kendini tanıttı. Çabalarıyla  büyük ilgi uyandıran fetsivaller  ve yarışmalar organize edildi. Bunlardan biri, İslam kurallarına uygun giysi yapımcılarının yarışmalarıdır.Bu uluslararası yarışmalara  Türkiye,İran,Mısır,Birleşik Arap Emirlikleri ve başka ülkelerden modacılar  da  katıldı. Yine  Tataristan Müslüman kadınlar

Birliğinin  çabalarıyla müslüman bayramlarını organize etmekle görevli Ajans,aile merkezi kuruldu. Tataristan Müslüman Kadınlar Örgütü 2007-de hayır kurumlarının yarışmalarını kazandı.

Rusya Müslüman Kadınlar Birliği başkanlığına seçilen Naila Ziganşina’nın etkinlik  projeleri çoktur.

Naila Ziganşina şunları söyledi:  Bana oy vermiş olanların umutlarını boşa çıkarmamak için var gayretlerimi göstereceğim.  Kongreye katılanların  aktifliği beni çok sevindirdi. Çünkü  Rusya Müslüman  kadırnlar birliğinin sadece kağıt üzerinde olmayacağını,  aktif faaliyet yürütecek bir örgüt olacağını anladım. Ben çocukları severim ve hepsinin mutlu olmalarını isterim. Bunun için  çocukların  ve ailelerin hayrına olan  eylemlerde bulunacağız. Kadınların haklarını koruma merkezine ve kadınlara iş sağlamakla uğraşacak merkeze  ihtiyac var. Bence Rusya müslüman kadırların bir moda evine ihtiyaçı da var.

Naila Ziganşina’ya göre, Rusya Müslüman kadınlar Birliğine bağlı Uluslararı işlerle görevli bir komite  faaliyette bulunacak.  Rusya Müslüman Kadınlar Kongresinin kararına göre,Kuveyt İslam ve Vakıflar bakanı yardımcısı şeyh Falah’ın  eşi ve İstanbul müftüsü yardımcısı bayan Kadriya Erdemle Rusya Müslüman Kadınlar Birliği onur üyeleri oldu.

Şeyh Ravil Gaynuddin, Rusya  Müslüman Kadınlar Birliğinin faaliyetleri sonucunda Rusya müftüsü yarımcılığına kadının atanması ihtimal dışı değil,dedi ve şunları söyledi;

Rusya’daki İslamın uzun ve zengin bir tarihi var. Dünyanın hiç bir yerinde kadı ve Müslümanların Diyanet İşleri Müdürlügü yönetim kurulu üyesi olan kadınlar yoktu. Rusyada  ise vardı. Muhlisa Bubi,söz konusudur.  Bir kadın  Müftü yardımcısı olup  sosyal güvenceler,eğitim,kültür,hayırseverlik sorunlarıyla  uğraşırsa,sevinirim.

Muhlisa Bubi 1917 yılı Müslümanlar Kongresinde kadı seçildi. Kadının,Şeriat mahkemesi yargıcı olmasının diğer bir örneği yok.Rusya Müslüman Kadınlar Kongresinde  hüküm süren hava, Müslüman toplumunda değişimler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu gösterdi.