Putin, dost olmayan ülkelerin Rusya’daki bazı işlemlerini kısıtladı

HABERRUS - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, finans, yakıt ve enerji alanlarında dost olmayan ülkelere karşı alınacak önlemlere ilişkin yeni bir kararname yayınladı.

Resmi yasal bilgi portalında yayınlanarak yasalaşan yeni kanuna göre, bazı yabancı devletlerin ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleriyle bağlantılı olarak finans, yakıt ve enerji sektörlerinde özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin yeni kısıtlamalar uygulanacak.

Dost olmayan ülkelerden gelen yabancıların yakıt ve enerji sektörü ve finans alanındaki işlemleri kısıtlandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Finans, yakıt ve enerji sektörlerinde özel ekonomik önlemlerin uygulanmasına ilişkin" kararnameyi imzaladı.

Kararname, 31 Aralık 2022'ye kadar, düşmanca ülkelerden gelen yatırımcılar için Rus stratejik şirketlerinin hisseleri ve hisseleri ile işlemleri yasaklıyor.

Belge, Sahalin-1 ve Kharyaginskoye alanındaki hisselerle yapılan işlemlerin doğrudan yasaklanmasını içeriyor. Hisse senetleri ve ortaklı paylarıyla ilgili işlem yapılması yasaklanacak olan akaryakıt ve enerji şirketleri ile bankaların listesinin 10 gün içinde hükümet tarafından hazırlanması gerekiyor.

Kısıtlamalar, şirketlerin kayıtlı sermayesini oluşturan menkul kıymetlerle yapılan işlemlerin yanı sıra, Rusya'da yatırım projelerinin uygulandığı haklar ve yükümlülükler, hisseler, sözleşmeler için geçerlidir.

Belgede, kararnamenin dışında yapılan işlemlerin hükümsüz, yani geçersiz sayıldığı belirtiliyor. Aynı zamanda cumhurbaşkanının özel iznine istinaden yasaklı operasyonlar da yapılabilmektedir.

Resmi olarak dost olmayan ülkeler Mayıs 2021'de Rusya'da ilk olarak ortaya çıktı. İlk başta liste sadece ABD Çek Cumhuriyeti'ni içeriyordu. Ukrayna'da askeri harekatın başlamasından sonra, tüm G7 ülkeleri, tüm AB ülkeleri ve Ukrayna bu listeye eklendi. 22 Temmuz'da liste Yunanistan, Danimarka, Slovenya, Hırvatistan ve Slovakya'yı kapsayacak şekilde genişletildi.