Medvedev Ukrayna için 7 maddelik 'Barış Planı' önerdi

HABERRUS - Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, "herkes için insani bir barış formülü" olarak nitelendirdiği bir plan yayınladı.

Gerçeklikten çok uzak ve oldukça absürt olarak yorumlanan Medvedev planı, Ukrayna’nın tam teslimiyetini içeriyor. Bu bakımdan Batı ve Kiev tarafından kabul edilebilir değil.

Medvedev, Ukrayna krizine ilişkin yaşananlardan derin bir tiksinti duyduğunu belirtirken, barışın ya karşılıklı anlaşmayla makul bir uzlaşma temelinde ya da bir tarafın teslim olmasıyla sağlanabileceğini ifade etti.

Ona göre, Batılı politikacılar da dahil olmak üzere herkes, barışın ya "makul bir uzlaşma" temelinde karşılıklı anlaşmayla ya da taraflardan birinin teslim olmasıyla sağlanabileceğini çok iyi anlıyor.

Medvedev'in öne sürdüğü 7 maddelik plan şu noktalardan oluşuyor:

  • Ukrayna'nın tamamen teslim olması, neo-Nazi kliğinin temsil ettiği Kiev yönetiminin kabul etmesi.

  • Ukrayna'da kendi topraklarında bir ordu ve diğer askeri oluşumların kurulmasının yasaklanması.

  • BM'nin Ukrayna hükümet yetkililerini zorla Nazilerden arındırması.

  • Ukrayna topraklarının Rusya ile yeniden birleştirilmesine ilişkin bir yasa kabul edilmesi.

  • Ukrayna'nın uluslararası tüzel kişiliğini kaybetmesi.

  • Geçici parlamento için acil seçimlerin yapılması ve tüm anayasal otoritelerin istifasının kabul edilmesi.

  • Rusya'ya ödenmesi gereken tüm tazminatların, özellikle ülkede ölen vatandaşların yakınlarına yapılan ödemelerin yasal olarak kabul edilmesi.

Medvedev, bu koşulların karşılanması durumunda uluslararası toplumla anlayışlı bir uzlaşma sağlanabileceğini ve barışın mümkün olabileceğini vurguladı.

Ukrayna ve Batı tarafından kabul edilmesi beklenmeyen Medvedev’in yayınladığı bu ‘barış planının’ absürt ve gerçeklikten çok uzak olduğu yorumları yapıldı.