Rusya'dan kayıp yaşayan turizm sektörü teşvik bekliyor

Rusya'dan gelen turist sayısının düşmesiyle krize giren turizm sektörü, sıkıntıyı aşmanın yollarını arıyor.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Derneği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TUROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, sektörün Krizi yeni bir teşvik kanunuyla aşabileceğini söyledi. Sektörün gelişmesi için uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini vurgulayan İşler, 1982 yılında çıkan ve halen yürürlükte olan Turizm Teşvik Kanunu'nun bugünün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istedi. ETİK Başkanı İşler, turizm sektörünün sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıda, krizin aşılması için bazı öneriler getirdi. İşler, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Türkiye Tanıtım Meclisi kurulmasının gerekliliği, İspanya'da uygulanan Calypso (Calipso) modeli ve Ege Bölgesi'nde eskiyen tesislere devlet tarafından yenileme teşviki verilmesi gerektiğini vurguladı.

İşler, "İspanya, yaklaşık 60 milyon turiste sahip Akdeniz çanağında yer alan bir rakibimiz. İspanyayı yakalamamız için elimizin devlet tarafından güçlendirilmesi gerekiyor. 2023 stratejisine göre 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefini yeni yasa çıkması halinde 2019 yılında sektör olarak yakalayabiliriz." dedi.

1982 yılında çıkan ve hâlâ uygulamada olan Turizm Teşvik Kanunu'nun çıkan ek yönetmelik ve genelgelerle topal bir hale geldiğine dikkat çeken İşler, kanunun, yeniden ele alınarak günümüze uygun hale dönüştürülmesi gerekliliğine vurgu yaptı. Söz konusu yasanın çıktığında Türkiye'ye 300 bin turist gelirken şimdi 42 milyon yabancı misafir ağırladığını dile getiren İşler, “Bu yasa, maalesef ilk haline göre eksik bir hale dönüşmüştür. Şu an itibarı ile gelecek 20 yılın stratejik planlamasını; ancak sağlam bir yeni yasa ile başarabiliriz.” diye konuştu.

Türkiye'nin geldiği noktada tüm turizm paydaşlarının bir çatı altında toplandığı bir ‘turizm meclisi' kurulması ve sektörün kendi kendini yönetmesi gerektiğini vurgulayan İşler, “Böylece, olası kriz anlarında turizm sektörü kendi kriz masasını kurarak hızlı ve aktif kararlar alarak acil durumlara karşı çabuk tepkiler verme şansı yakalayacaktır. Ayrıca, bu elbise bu vücuda artık dar gelmektedir. Muhakkak konaklama sektörü yasası çıkmalıdır.” diye konuştu. İşler, Ege Bölgesi'nde eskiyen tesislere ‘yenileme teşviki' verilmesi gerektiğini de ifade etti.