Ruslar artık daha az okuyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Vakfı'nın (FOM) yaptığı araştırmaya göre Rusların 10-15 yıl öncesine göre daha az okuduğu ortaya çıktı. Buna karşılık her 3 Rusya vatandaşından biri her gün kitap okuyor. Gençler yabancı yazarları daha çok okurken yaşlılar daha çok Rus yazarları tercih ediyor.

Ankete katılanlar “Arkadaşlarınız ve yakınlarınız 10-15 yıl öncesine göre daha çok mu, yoksa daha az mı okuyor?” sorusuna yüzde 65 daha az, yüzde 7 ise daha çok cevabını verdi. Ankete katılanlara ne sıklıkla kitap okudukları da soruldu. Buna göre Rusların yüzde 35’i her gün kitap okuyor. Her 5 kişiden biri ise hiç kitap okumuyor.

Rusların okuduğu kitapların büyük bir kısmını edebi eserler oluşturuyor. Edebi eserleri Rusların yüzde 43’ü okurken, diğer eserleri okuyanların oranı yüzde 29 olarak belirlendi. Ayrıca ankete katılanlara hangi tür kitapları okudukları soruldu. Yüzde 35 ile tarihi romanlar ilk sırayı, yüzde 29 ile polisiye ikinci sırayı aldı. Fantezi-masal kitapları ve aşk romanları ise yüzde 21 oranla üçüncü sırayı paylaştı.

Ankete göre klasik ve çağdaş edebiyat birbirine üstünlük kuramadı. Rusların yüzde 25’i klasik edebiyat, yüzde 25’i çağdaş edebiyat, yüzde 22’si ise her ikisini okumayı tercih ediyor. Bunun dışında elektronik ortamda kitap okuma imkânı olan kişilerin yüzde 60’ı kitabı kâğıt üzerinde okurken, yüzde 40’ı ise elektronik ortamda okumayı tercih ediyor.