Rusya, vatandaşlık başvurlarının incelenme süresini 3 aya indirdi

HABERRUS - Rusya’da hükümet'in, Rusya vatandaşlığı elde etme sürecini basitleştirmek için düzenlediği yasa tasarısı parlamentonun alt kanadı Duma'da ikinci görüşmede kabul edildi.

Vatandaşlık yasasında yapılan bu düzenleme ile Kommersant gazetesi’nin haberine göre;Rusya’da ikamet eden yabancıların Rus Vatandşlığına başvurularının incelenme süresi 6 aydan 3 aya indirildi. Ülke sınırları dışından yapılacak başvurularda inceleme süresi yine 6 ay olacak.

Ancak bu düzenlemeden yararlanabilmek için eski SSCB vatandaşı olmak veya, kendisi veya evebeynlerinden her hangi birisinin halihazırda Rusya'da yaşaması gerekiyor.

Yapılan düzenleme sadece Eski Sovyet Ülkeleri vatandaşlarını kapsıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkeye 5 ile 10 milyon arasında yeni vatandaş kazandırılmasını sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesi için 2019 Martında hükümete verdiği direktif ile hazırlanan tasarının getirdiği en büyük yenilik ise Rusya vatandaşı olmak için mevcut vatandaşlıktan vazgeçme şartının kaldırılması olmuştu.

Rusya nüfusunun her geçen yıl azalması ve yabancı iş gücünden daha fazla yararlanmak için yapılan bu düzenleme özellikle eski Sovyet Cumhuriyetleri vatandaşları için planlansa da, haberin detayında Rusça bildiğini belgeleyen tüm yabancıları kapsayacağı belirtiliyor.

Uzun yıllardır Rusya’da yaşayan ancak mevcut vatandaşlığından çıkmak istemediği için Rusya Vatandaşlığına geçemeyen pek çok yabancı devlet vatandaşının bu yeni düzenlemenden yararlanması bekleniyor.