Rus Kilisesi "Ortodoks Türkler Kongresi" yapacak

HABERRUS - Rusya Federasyonu ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaşanan Ortodoks Türklerin dini temsilcileri Moskova Patrikhanesi’nde bir araya geldi.

Nezavisimaya Gazeta’nın "Ortodosk Pantürkizmi" başlıklı haberine göre, Rusya Federasyonu’nda Türk kökenlilerin ağırlıkta olduğu bölgelerde ve eski SSCB’ye bağlı olan Türki cumhuriyetlerde bulunan Rus Ortodoks Kilisesi piskoposluklarının temsilcileri, “Ortodoks Türkler Kongresi” düzenlemek için hazırlıklara başladı.   Moskova Patrikhanesinde düzenlenen toplantıda Altay, Tataristan, Kuzey Kaflasya, Yakutistan, Özbekistan, Kazakistan gibi yerlerden gelen dini temsilciler yer aldı.   Rus Ortodoks Kilisesi’nin, çoğunluğu İslam'ı kabul eden Türk halklarının yaşadığı yerlerde uzun yıllardır misyonerlik faaliyetleri yürüttüğü belirtilen haberde, Sovyetler Birliği sonrası dönem boyunca Kilise’nin, eski Sovyet Orta Asya'sındaki nüfuzunu artırmaya çalıştığına ve buradaki piskoposlukların statüsünü yükselttiğine dikkat çekildi.   Haberde son iki yılda, Rusya devletinin farklı etnik bölgelerden desteklenmesine duyulan ihtiyacın arttığı, bu nedenle üst düzey yetkililerin söylemlerinde etnik gruplar ve dinler arası uyum ve diyalog vurgusunun giderek attığına dikkat çekilmiş.