Araştırma: Ruslar nelerden tasarruf ediyor?

Rus kamuoyu araştırma merkezi Romir, geçtiğimiz yıllarda Rusların neredeyse üçte birinin seyahat harcamalarında tasarrufa yöneldiğini, gıda alışverişlerinde yapılan tasarrufun ise azaldığını ortaya koydu.

Romir tarafından nisan ayında Rusya genelinde yapılan ankete farklı bölgelerden bin beş yüz yetişkin katıldı. Vatandaşlara geçtiğimiz yıl içerisinde hangi alanlarda tasarruf ettikleri soruldu.

Buna göre vatandaşlardan yüzde 17'si hiçbir şeyden tasarruf etmediklerini söyledi. Böylece tasarruf etmeyen vatandaş sayısındaki artma eğilimi son buldu: Tasarruf etmeyenlerin oranı 2016'da yüzde 11, 2017'de yüzde 18 ve 2018'de yüzde 24'tü.

Harcamalarını her alanda azaltan vatandaşların sayısı ise yükseldi. Ancak geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, gıda kalemi öncelikli olarak tasarruf edilen kalemler arasından çıktı.

Halkın en fazla tasarruf ettiği alan yüzde 29 ile seyahat harcamaları oldu. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 12'idi.

Bununla birlikte, katılımcıların neredeyse dörtte biri (yüzde 24), yiyecek tasarrufu yapmak zorunda olduklarını söyledi. Geçen yıl bu oran yüzde 17'idi.

resim tanımı girin

HABERRUS