Dünya Çapında Rus Diline İlgi Azalıyor

HABERRUS - Alexander Sergeevich Puşkin'in doğum günü olan 6 Haziran, dünya genelinde Rus Dili Günü olarak kutlanıyor.

Ancak, 2023 yılına ait veriler, Rus diline olan ilginin azaldığını gösteriyor.

Ethnologue dünya dilleri dizinine göre, Rusça 2023 yılında dünyada en çok konuşulan diller arasında dokuzuncu sırada yer alıyor ve 255 milyon kişi tarafından konuşuluyor. Bu, bir önceki yıl sekizinci sırada yer alan ve 258 milyon kişi tarafından konuşulan Rusça'nın gerilediğini gösteriyor. 10-12 yıl önce ise Rusça, İngilizce, Çince, Hintçe/Urduca, İspanyolca ve Arapça'dan sonra altıncı sıradaydı.

resim tanımı girin

Demografik ve Siyasi Nedenler

Rusça konuşanların sayısındaki azalma, BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkelerindeki bazı istisnalar dışında, Rusya'daki demografik düşüş (doğum oranının azalması, nüfus çıkışı) ve yurtdışında Rusça'nın popülaritesinin azalmasıyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca, siyasi faktörler de bu düşüşte önemli bir rol oynuyor.

Dil Öğrenme Uygulamalarındaki Eğilimler

Duolingo gibi dil öğrenme uygulamaları da Rusça'ya olan ilginin azaldığını doğruluyor. 2023 yılında Rusça, Duolingo'da en popüler 10 dil arasında yerini kaybederek Portekizce'nin gerisine düştü. Duolingo uzmanları, bu düşüşü kısmen Portekiz ve Brezilya'nın artan turist çekiciliğiyle, kısmen de siyasi nedenlerle (Ukrayna ile dayanışma) açıklıyor.

2022'de Ukrayna ile Rusya arasında başlayan çatışmalar sonrasında Ukraynaca öğrenmeye olan ilgi birçok ülkede keskin bir şekilde arttı; Almanya'da %1651, Polonya'da %1615 ve Hollanda'da %1590 oranında artış kaydedildi.

2023 yılında da Ukraynaca'ya olan ilginin artmaya devam ettiği görülüyor.

resim tanımı girin

Uzman Görüşleri ve Araştırma Sonuçları

Uluslararası Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri Birliği'nin Yüksek Öğretim Kurumu ile ortaklaşa hazırladığı "Yabancı Ülkelerin Eğitim Sistemlerinde Rus Dilinin Konumu" çalışması, demografik faktörlerin yanı sıra siyasi faktörlerin de rol oynadığını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan yabancı uzmanlar ve Rusça öğretmenleri, ülkelerinde Rusça öğrenmeye olan ilginin azalmasının nedenleri arasında olumsuz kamuoyu ve basında çıkan eleştirel yayınları gösterdi.

Bölgesel Farklılıklar

Rus dilinin konumu, eski Sovyet cumhuriyetlerinde ve farklı bölgelerde değişiklik gösteriyor. BDT ülkelerinde Rusça, bazı yerlerde resmi statüye sahip olduğu için güçlü kalmaya devam ediyor. Doğu Avrupa'da ise büyük bir Rusça konuşan diaspora bulunmasına rağmen siyasi faktörler olumsuz etki yapıyor.

Orta Doğu'da iş bağlarının güçlenmesiyle birlikte Rusça'ya olan ilgi artarken, Afrika'nın da gelecek vaat eden bir bölge olduğu belirtiliyor. Ancak, bu bölgelerde öğretmen ve modern ders kitaplarının eksikliği gibi sorunlar bulunuyor.

resim tanımı girin

Devlet Rus Dili Enstitüsü'nün Görüşü

A. S. Puşkin'in adını taşıyan Devlet Rus Dili Enstitüsü, durumu dramatize etmiyor. "Dünyadaki Rus Dili Dizini" çalışmasının son baskısında Rusça, rekabet gücünü çeşitli kriterlere göre korumaya devam ediyor. Rusça, İngilizce, İspanyolca, Çince ve Fransızca'dan sonra en rekabetçi diller arasında yer alıyor.

Uluslararası kuruluşlardaki statüsü itibarıyla dünyada 4'üncü, bilimsel yayın sayısında 5'inci, medya kuruluşu sayısında 6'ncı, web sitesi payında 2'nci ve internet kullanıcı sayısında 9'uncu sırada yer alıyor.

Bu veriler, Rus diline olan ilginin azaldığını gösterse de, hala önemli bir dil olarak konumunu koruduğunu ve farklı bölgelerde ilgi çekmeye devam ettiğini gösteriyor.