Putin: Rusya'nın salgına verdiği yanıt, "benzin istasyonu" ülkesi olmadığımızı kanıtladı

28

HABERRUS - Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin, Rusya'nın teknolojik olarak koronavirüs salgınının yarattığı zorluklara hazır olduğunu gösterdiğini, Rusya’nın gelirlerinin büyük bölümünü doğal kaynaklardan sağlayan bir ülke olmadığını gösterdiğini belirtti. Rusya’nın ‘benzin istasyonu ülkesi’ sayılmasını kabul etmediğini söyledi.

Rusya'da yeni eğitim öğretim yılının başladığı 1 Eylül Bilgi Günü'nde, öğrencilere hitaben konuşan Devlet Başkanı Vladimir Putin, koromavirüs salgınının, Rusya'nın teknoloji alanında ne kadar ilerlemişl olduğunu gösterdiğini vurguladı.

"Hatırlamak Bilmektir" temalı ilk ders kapsamında ”2. Dünya Savaşı Zaferinin 75. Yılı" konulu bir konuşmasında Putin, "Bazıları, faşist Almanya'nın 22 Haziran 1941 sabahı Sovyetler Birliği'ne saldırdığını unutuyor. Bazıları, Kızıl Ordu'nun düşmana ait teçhizatın ve insan gücünün yüzde 80'inden fazlasını imha ettiğini unutuyor. Bazıları, Berlin'in kimin ele geçirdiğini unutuyor. Bunu yapan Sovyet birlikleriydi" dedi.

Rossia-24 kanalında yayınlanan konuşmasında Putin, Rusya’nın bunları asla unutmayacağının ve hiç kimsenin unutmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

Rus lider, "Modern dünyada tarihi yeniden yazma girişimleri var. Bunlar, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yaşam kurallarının değiştirilmesi için gereken koşulları sağlama amacı taşıyor. Eğer 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan Zafer olmasaydı, birçoğumuz dünyada olmazdık. Birçok nesil, hayatını kaybederdi. Dünyaya gelmezlerdi ve gelenler de toplama kamplarında imha edilirdi" ifadelerini kullandı.

Putin, savaş sırasında SSCB şehirleri çarpışmadan teslim edilseydi, SSCB ve Rusya halklarının tamamen imha edileceğini belirtti.

Putin, "Bugün bazılarının düşündüğü gibi, yerleşim birimlerimizi çarpışmadan, yani savaşçılarımızın canlarını kurtararak teslim etseydik, en nihayetinde bu savaşı kaybederdik. Bu, neredeyse tüm SSCB ve Rusya halklarının yok olmasına yol açardı. İşte atalarımızın kazandığı Zaferin bedeli ve değeri buradan geliyor" diye konuştu.

Putin, günümüzde 2. Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri çarpıtan kesimleri destekleyenleri 'günümüzün işbirlikçileri' olarak niteledi.

"Bazıları, Soğuk Savaş'tan sonra kazanan taraf olduklarını sandı. Kendilerini ayrıcalıklı gördüler. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin değiştirilebileceğini ve bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar. Dolayısıyla bu değişimlerin için gereken koşulları yaratmak uğruna tarihte gerçekte yaşananları biraz değiştirmek, yeniden yazmak istiyorlar" şeklinde konuştu.