Rusların sadece yüzde 16'sı İnternet kullanmıyor

HABERRUS - Rusya'da vatandaşların sadece yüzde 16'sı internet kullanmıyor.

Tüm Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VTsIOM tarafından ülke genelinde yapılan araştırmaya göre vatandaşlar arasında internet kullanım oranın yüzde 84’e ulaştığı belirtildi.

Ankete katılaların sadece yüzde 16’sı internet kullanmadığını söyledi. İnterneti kullanmadığını belirten yüzde 16’lık kesimin yaş ortalaması ise 60 ve üzeri.

On yıl önce, yapılan benzer araştırmalarda katılımcıların yüzde 50'sinin yüksek teknolojili internet kullanmadığı sonucuna ulaşılmıştı.

Ankete katılanların %74'ü interneti her gün, %7'si haftada birkaç kez kullanıyor. Ankete katılanların %2'si interneti ara sıra yüzde 1 ise ayda bir kaç kez kullandığını belirtiyor.

VTsIOM'a göre internet kullanmayanların büyük çoğunluğu 60 yaşın üzerindeki vatandaşlar.

Yaşları 18 ile 24 arasında değişen Ruslar arasında internet kullanmayan bir kişi bile yok.