Rusların kaçta kaçı kendilerini mutlu hissediyor?

HABERRUS - Rusya Federasyonu’nda yapılan ‘mutluluk’ anketi çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi VTsIOM anketine göre Rusların %37’si kendilerini kesinlikle mutlu olarak nitelendiriyor.

Aynı zamanda, ankete katılanların sadece %14'ü kendilerini mutsuz olarak nitelendirdi. Ankete katılanların %46'sı kendilerini mutlu gördüklerini belirtti.

VTsIOM anketine göre son 30 yılda mutlu olan Rusların oranı iki katına çıktı.

Ayrıca, ankete katılanların %43'ü etraflarında çoğunlukla mutlu insanları gördüklerini, %40'ı hem mutlu hem de mutsuz insanları eşit olarak gördüğünü bildirdi.

Ankete katılanların sadece %10'u mutsuz insanların çevrelerinde çoğunluğu oluşturduğunu söyledi ve %7'si bu soruyu cevaplamak istemedi.

Sosyologlar, en düşük mutluluk endeksinin 1992 yılında Rusya'da gözlemlendiğini de hatırlatıyorlar. O yıllarda mutluluk oranı sadece 6 puan civarındaydı, Rusların sadece %2'si kendilerini mutlu görüyordu.

Nüfusu 100.000 olan şehirlerin sakinleri yüzde 89 daha sık mutlu olduğunu söylerken, büyük şehirlerde bu oran yüzde 76, mega ketlerde ise yüzde 77’si mutlu olduğunu ifade ediyor.

VTsIOM Sputnik girişiminin tüm Rusya anketi 18 Mart'ta 18 yaş üstü 1.600 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Anket telefon görüşmesi yöntemiyle yapıldı.