Rusların 3’te biri, Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğünü düşünüyor

Ruslardan bilimsel okuryazarlıkla ilgili sorulara ilginç cevaplar.

HABERRUS - Zaman zaman yaptığı anketlerle adından sık sık söz ettiği Tüm Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTsIOM), yine çok çarpıcı bir anket sonucu yayınladı.

VTsIOM tarafından yapılan ankete katılanların yüzde 35'i Güneş'in Dünya'nın etrafında döndüğüne inanıyor. 15 yılda bu rakam yüzde 7 arttı. Ankete katılanların yüzde 61’i Dünya’nın Güneşin etrafında döndüğünü söyleyerek doğru cevap verirken, geriye kalanlar ise cevap vermekte zorlandı.

Bilimsel yanılgıların yaygınlığı üzerine yapılan bu ilginç araştırmanın sonuçları VTsIOM web sitesinden yayınlandı.

Katılımcılardan ayrıca, Dünya'nın Güneş etrafındaki bir turunu bir ayda tamamladığı ifadesini derecelendirmeleri istendi. Katılımcıların yüzde 12'si bu görüşe katılırken ankete katılanların yüzde 69'u "hayır" cevabını verdi. Yüzde 19'u cevap vermekte zorlandığını söyledi.

Ankete katılanların çoğu (yüzde 85), radyoaktif sütün kaynatılması durumunda güvenli olmayacağı görüşüne katıldığını söylerken ankete katılan Rusların yüzde 7'si bunun tam tersi yönde görüş bildirdi. Bu görüşü savunanların oranı, 15 yıl öncesine göre 2 kat daha azaldı. (2007 - %14).

Ankete katılanların beşte biri (yüzde 21), ilkel insanların dinozorlarla aynı zamanda yaşadığına inanıyor. 2007'de bu oran üçte bir şeklinde olmuştu (%30). Ankete katılanların üçte ikisi (yüzde 66) durumun böyle olmadığını biliyor.

Aslında, katılımcıların görüşleri GDO'lu ürünlerle ilgili sorular üzerine ikiye bölünüyor.

Ankete katılanların yüzde 44’ü GDO'lu ürünlerin kansere neden oldukları konusunda hemfikir, yüzde 35'i ise buna karşı olumsuz yanıt verdi. Ankete katılanların yüzde 21'i cevap vermekte zorlandı.

Ankete katılanların yarısından fazlası (yüzde 55) bu tür ürünlerin gezegendeki açlığı yenebileceğine inanmıyor, yüzde 32'si karşı görüşte, yüzde 13'ü ise cevap vermekte zorlanıyor.

Anket sonuçlarına göre, VTsIOM bilimsel okuryazarlık düzeyine göre üç grup belirledi: Rus halkının yüzde 21'i düşük seviyede bilimsel okur yazarlığa sahipken, yüzde 44'ü orta ve yüzde 35'i yüksek düzeyde bilimsel okur yazar.