Ukrayna’nın yeniden inşaasının bedeli şimdilik 349 milyar dolar

HABERRUS - Avrupa Komisyonu, Kiev ve Dünya Bankası’nın ortaklaşa yayınladığı rapora göre, yaşanan çatışmaların ardından Ukrayna'yı yeniden inşa etmenin maliyetinin 349 milyar dolar olacağı belirtildi.

Taraflar, çatışmaların devam ettiği müddetçe bu rakamın yakın gelecekte daha da artacağını belirtiyor.

Raporda Rus birliklerinin Ukrayna ekonomisinin 20 farklı sektörüne girmesinin sonuçlarının etkisi değerlendiriliyor.

Ayrıca raporda Ukrayna'nın "kapsayıcı ve sürdürülebilir toparlanma" alanındaki finansal ihtiyaçları da açıklanıyor.

Ukrayna'nın sosyal ve endüstriyel sektörlerin yanı sıra altyapının restorasyonu için ihtiyacı 349 milyar dolar. Bu miktar, Ukrayna'nın 2021'deki GSYİH'sinin 1,5 katı.

Önümüzdeki 36 ay içinde acil ihtiyaçlar için yaklaşık 105 milyar doların harcanması gerektiğini tahmin ediliyor. Bu fonlar, eğitim ve sağlık, ısıtma sistemleri, enerji temini ve ulaşımın yanı sıra tarımın geliştirilmesi alanındaki altyapıyı yenilemek için kullanılacak. Belge, mayın temizleme için de paraya ihtiyaç olduğunu belirtiyor.

Haziran ayında, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, düşmanlıklardan sonra ülkenin restorasyonunu 1 trilyon dolar olarak tahmin etmişti.

Ağustos ayının sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'nın restorasyonunun 600-800 milyar dolara mal olacağını, Avrupa Yatırım Bankası'nın bu amaçla 100 milyar € toplamayı planladığını söyledi.

Daha önce Ukrayna'da ve Avrupa Birliği'nde, yaptırımlar nedeniyle bloke edilen Rus varlıklarının Ukrayna'nın restorasyonunu finanse etmek için kullanılabileceği varsayılmıştı. Mart ayında Maliye Bakanı Anatoly Siluanov, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin yaklaşık yarısının (640 milyar doların 300 milyar doları) yaptırımlar nedeniyle dondurulduğunu söyledi.