Nezavisimaya: Rusya ve Putin, benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalacak

HABERRUS - Rusya’da yapılan seçimlerin ardından yeniden başkan seçilen Vladimir Putin’i ve Rusya’yı yeni dönemde çok zor günlerin beklediği iddia edildi.

Rusya’nın önde gelen gazetelerinden Nezavisimaya'da yayınlanan makalede, ülkenin tarihinde hiçbir zaman Batı'nın teknolojik kaynakları olmadan modernleşmenin gerçekleşmediği vurgulanarak, günümüzde Rusya'nın kendi teknik, teknolojik ve mali sorunlarını çözme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Ayrıca, Rusya ve Putin için benzeri görülmemiş zorlukların seçimlerden sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

ABD Hazinesi'nin, mikroelektronik, yarı iletken, yazılım ekipmanı, bilgisayar ekipmanı ve çift kullanımlı malların tedarikini yasaklamak için Rusya ile iş yapan şirketlere yönelik yaptırım baskısını arttırdığı ve 2024 yılında yaptırım rejiminin sıkılaştırılmasına odaklanılacağı ifade edildi.

Ayrıca, yaptırım rejimini ihlal eden Avrupa vatandaşlarına yönelik cezaların getirileceği belirtildi ve Rusya'nın etrafında 'yaptırım demir perdesinin' altyapısının inşa edileceği vurgulandı.

Başyazıda, SSCB'nin sanayileşme sürecinde yabancıların katkısına da değinilerek, bugün böyle bir modelin jeopolitik nedenlerden dolayı imkansız olduğu belirtildi ve yeni bir modelin gerekliliği vurgulandı.

Haberde "1930'larda bile SSCB'de sanayileşme, gelişmiş ülkelerden gelen büyük teknolojik ve teknik yardımlarla gerçekleşti. Yoldaş Stalin 1931'in başında şirket yöneticilerinin katıldığı bir toplantıda 'Gelişmiş ülkelerin 50-100 yıl gerisindeyiz. Bu mesafeyi 10 yılda koşmalıyız. Sovyet endüstrisini yaratmak için yabancı sermayeyi çekmek lazım: Ya bunu yapacağız, ya da ezileceğiz' ifadelerine yer verilmiş.

1940'a gelindiğinde, başta Amerikalılar olmak üzere yabancılar, SSCB'de kimya, havacılık, elektrik, petrol, madencilik, kömür, metalurji endüstrilerinin, otomobil, traktör ve uçak motorlarının üretimi için Avrupa'nın en büyük fabrikalarının yaratılmasına katkıda bulundular. Örneğin ünlü Stalingrad Traktör Fabrikası önce ABD'de inşa edildi, söküldü, 100 gemiyle taşındı ve SSCB'de montajı yapıldı. Dnepro Hidroelektrik santrali, Amerikan şirketi Cooper Engineering Company ve Alman şirketi Siemens'in önemli katılımıyla inşa edildi. Gorki Otomobil Fabrikası, Ford'un yardımıyla faaliyete geçti. Birkaç yıl boyunca SSCB'de büyük bir hızla 500'den fazla fabrika inşa edildi. Bazı tahminlere göre bu, Sovyetler Birliği'ne 2 milyar dolara mal oldu. Bu, mevcut döviz kurlarıyla neredeyse 250 milyar dolar ediyor.

Mevcut Batılı yaptırımlar altında eskiden olduğu gibi böyle bir sanayileşme modelinin jeopolitik nedenlerden dolayı imkansız olduğu, yeni bir modelin lazım olduğu yorumu yapılıyor.

Bu yeni modelin başarı için kamu ve özel yatırım, yetenekli yöneticiler, bilimsel başarıların uygulanması, halkın yurttaşlık coşkusu ve iyimserliği, işlerde kalite, güçlü bir ulusal para birimi ve rublenin satın alma gücü gibi faktörlerin bir kombinasyonunu gerektirdiği belirtildi.

Ayrıca, başarının koşulunun bu faktörlerin eşzamanlı olarak gerçekleşmesi olduğunun altı çizildi.