Moskova’da hasta ve doktor arasındaki konuşmalar kayıt altına alınacak

HABERRUS - Moskova Sağlık Bakanlığı, tüm kliniklerde hastalar ve doktorlar arasındaki konuşmaların kayıt altına alınacağını açıkladı.

Bakanlık, ses kayıtlarının anonim hale getirileceğini garanti ederken doktorlar aksini söylüyor.

Öte yandan Başkent sağlık departmanı Moskova kliniklerinde ses kayıt için gerekli donanımın olmadığını duyurdu ancak yakında birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiği tüm sağlık kurumlarında doktorlarla hastalar arasındaki konuşmaların kayıt altına alınacağını doğruladı.

Ocak ayında Moskova Sağlık Bakanlığı, bölge kliniklerindeki doktor muayenehanelerine ses kayıt cihazları kurulması emrini verdi. Yetkililer, kayıtların elektronik tıbbi kayıtlardan ayrı olarak saklanacağına ve anonimleştirileceği güvencesi verildi.

Kaba konuşmanın önüne geçecek

Söz konusu kayıt cihazları doktorların, hemşirelerin ve yöneticilerin önlüklerine asılacak.

Belgeye göre 31 Ocak'a kadar bölgesel kliniklere 500 adet ses kartı dağıtılacaktı.

Bakanlık buna gerekçe olarak, doktorlar ve hastane yönetimi ve personeli tarafından hastalara sunulan hizmetlerin kalitesini değerlendirmek için ses kayıtlarının kullanılabileceğini göstertiyor. Bu cihazlar alınan sinyalin tamamını kaydedecek ve yapay zeka bilgiyi deşifre edecek.

Böylece doktor ve hastane personelinin hastalarla kaba konuşmasının önüne geçilmiş olacak. Örneğin yönetmeliğe göre bir doktor, hastaya “kız”, “genç adam” gibi ifadelerle hitap edemez veya emir kiplerini kullanamaz. Ancak bir çok durumda doktorlar ve hastane personeli bu duruma dikkat etmiyor. Bakanlık bu sayede bu tür yaşanan olayların önüne geçileceğini belirtiyor.

Pilot uygulamada başarı elde edildi

Başkent Sağlık Bakanlığı'na göre, 23 Ekim - 29 Kasım 2023 tarihleri ​​arasında iki klinikte ayakta tedavi randevularının ses kaydına yönelik bir pilot proje uygulandı. Ve olumlu sonuçlar verdi.

Pilot projenin sonuçlarına göre anonimleştirilmiş kayıtların analizi, hasta kabul yapısında (+%33) ve profesyonel iletişim düzeyinde (+%11) olumlu dinamikler gösterdi. Sağlık Bakanlığı pilot projenin sonuçlarının başarılı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bakanlık Basın servisi, "Tüm ses kayıtlarının güvenilir bir şekilde korunduğunu ve bilgi çalışmalarının, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak bilgi güvenliği ve bilgi koruma gerekliliklerine uygunluğu onaylanmış güvenli iletişim kanalları aracılığıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Anonim kayıtlar bir ay sonra silinecek

Sağlık Bakanlığı, başkentin kent kurumlarında kişiye özel giyilebilir ses kayıt cihazlarının kullanılmadığını belirtti. Ses kayıtlarıyla çalışmaya erişimin yalnızca sınırlı bir insan grubuna açık olduğunu garanti etti.

Ayrıca, tıbbi randevuları kaydederken, tıbbi çalışanın ve hastanın kimliğine ilişkin verileri toplayacak ve saklayacak bir mekanizma bulunmadığını, bunun da ses dosyasını belirli doktorlar ve hastalarla karşılaştırma olasılığını ortadan kaldırdığını ekledi.

Anonimleştirilmiş ses kayıtlarının da kayıt tarihinden itibaren en fazla bir ay süreyle saklanacağı ve ardından silineceği belirtiliyor.