Rusya bütçesinde aslan payı savunmanın

HABERRUS - Ukrayna’daki çatışmaların uzaması ve benzeri görülmemiş uluslararası yaptırımlar karşısında, Rusya federal bütçenin savunma harcamaları beklendiği gibi diğer tüm kalemleri geçti.

Rusya 2024 yılında savunmaya 10,7 trilyon ruble, yani 111 milyar dolar harcayacak. “Milli savunma” bölümü harcamaları, GSYİH'nın %6'sına denk geliyor.

Böylece bütçe harcamalarının üçte biri savunmaya gidecek.

Savunmaya harcanacak rakam 2023'te 6,5 trilyon ruble, 2024'te ise 7,5 trilyon seviyesinde olacak.

Gizli harcamalar ise 2023'te 6,5 trilyondan 11,1 trilyon rubleye çıkacak ve toplam bütçe harcamalarının yüzde 30'una ulaşacak.

2021 ile karşılaştırıldığında, 2024 yılında kamu harcamalarının toplam yapısındaki payları iki katına çıkacak.

2024-2026 bütçe tasarısına göre diğer harcama kalemlerini şu şekilde sıralanıyor. Bütçece sosyal politikalara 7,7 trilyon ruble; Ulusal ekonomiye: 3,9 trilyon ruble; Ulusal güvenlik harcamaları 3,4 trilyon ruble, uzay programı 31,4 milyar ruble olarak belirlendi.

Rus Ekonomi uzmanları aynı zamanda, bütçe harcamalarının genel yapısı içinde ulusal ekonomiye yönelik harcamaların payının 2007'den bu yana en düşük, sosyal politikaya yönelik harcamaların ise 2011'den bu yana en düşük seviyede olacağını belirtiyor.