TRT Avaz, "Rusya Müslümanları" adlı belgesel yayınladı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) bağlı olarak Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlar'da Türk dillerini konuşan halklara hitap eden TRT Avaz kanalı, "Rusya Müslümanları" isimli bir belgesel çekti. 13 bölümden oluşan belgesel yayınlanmaya başladı.

BİRİNCİ BÖLÜM

İKİNCİ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BEŞİNCİ BÖLÜM

ALTINCI BÖLÜM

YEDİNCİ BÖLÜM

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM

ONUNCU BÖLÜM

ON BİRİNCİ BÖLÜM

ON İKİNCİ BÖLÜM

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Selim Saygıner, Haberrus