Rusya Bayrağı'ndaki mavi, beyaz ve kırmızının anlamı

HABERRUS - Rusya Federasyonu bayrağı ülkenin turası ve marşı ile birlikte resmi sembolüdür. Rusya bayrağı yatay şekilde aynı boyutta yerleştirilmiş üç farklı renk taşıyan çizgilerden oluşuyor: beyaz, mavi ve kırmızı.

Rusya'nın bu üç rengi kullanmasıyla ilgili farklı görüşler mevcut. Birincisi ilk Rus savaş gemisinin yapıldığı 17. yüzyıldan kalan belgelere dayanıyor. Hollandalı ustanın geminin bayrağa ihtiyaç duyduğunu bunun için dönemin Çarı Aleksey Mihayloviç'ten bayrağın şekliyle ilgili emrini istediği anlatılıyor. 1668 yılında 'Orel'(Kartal) ismini taşıyan ilk Rus savaş gemisi kurulduktan sonra çar avrupada örneği olan bayraklara bakarak üç renkli beyaz, mavi ve kırmızı olarak ve üzerinde kartal resmi bulunan bayarağın hazırlanmasnı emrediyor.

İkincisi beyaz, mavi ve kırmızı renklerin 'Pan-slavizm'i simgelediği belirtiliyor. Bu renkler slav kökenli halkları simgelemek için kullanılır ve Rusya, Sırbistan, Slovakiya, Sloveniya, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti bayraklarında da bu renklere, hatta şekil benzerliğine rastlamak mümkün. Pan-slavizm renkleri 1848 yılında Prag'da düzenlenen Slav ırkı milletlerin ilk kurultayında Rusya bayrağı temel alınarak tespit edildiği belirtiliyor.

resim tanımı girin

Üçüncüsü Deli Petro döneminde 6 Ağustos 1693 yılında denize çıkan üç askeri gemide 'Moskova Çarı'nın Bayrağı' adlı üç renkli beyaz, mavi ve kırmızı ve üzerine altın renkli iki başlı kartal resimli bayrak dalgalandığı ifade ediliyor. 'Moskova Çarı'nın Bayrağı'nın 1693 yılından kalan örneği halen Merkezi Deniz Askeri Müzesi'nde bulunuyor.

Bayrakta kullanılan renklere farklı yorumlar ve anlamlar atfedilirken resmi bir açıklama halen mevcut değil. Ancak Rusya'da bu renklerin çok eski dönemlere ait anlamları şöyle ifade ediliyor:

Beyaz: asillik, soyluluk, büyüklük, açık yüreklilik, samimiyet

Mavi: bağlılık, sadakat, vefa, namus, dürüstlük, kusursuzluk, ahlaki temizlik

Kırmızı: cesaret, yiğitlik, mertlik, yüreklilik, gönül yüceliği, alicenaplık, sevgi

22 ağustos 1994 yılında itibaren Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı kararla ülkede Rusya Federasyonu Devlet Bayrağı günü kutlanıyor.