Yeni üyelerle BRICS’in dünya GSYH'sine katkısı ne kadar olacak?

HABERRUS - BRICS ülkeleri Johannesburg'da düzenlenen 15. zirvede organizasyonu genişletme kararı aldı.

Mevcut beş üyeye (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) altı üye daha katılacak.

1 Ocak 2024'ten itibaren Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tam teşekküllü katılımcı olacak.

BRIC terimi (adlarının baş harfleriyle) ilk kez 2001 yılında Goldman Sachs ekonomisti Jim O'Neill tarafından dünyanın en hızlı gelişen dört ekonomisiyle ilgili olarak kullanıldı.

Dörtlü içindeki pratik işbirliği 2006'da başladı ve Aralık 2010'da Güney Afrika gruba katıldı.

IMF verilerine göre yapılan hesaplamalara göre 2020 yılına gelindiğinde BRICS, dünya GSYH'sine katkısı açısından dünyanın önde gelen ekonomik açıdan gelişmiş ülkelerini (ABD, Almanya, Japonya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Kanada) birleştiren G7'ye eşit hale gelmiştir.

resim tanımı girin

2021'den bu yana BRICS beşlisi, G7'yi geride bıraktı.

Gelecek yıl, gelen üyeler de dahil olmak üzere BRICS, küresel GSYİH'nın üçte birinden fazlasını (%37,4) oluşturacak.

Çin ve Hindistan (sırasıyla %19,2 ve %7,7) ana katkıyı sağlarken 6 yeni üyenin toplam katkısı %5'in biraz altında gerçekleşecek.