BRICS Sonuç Bildirgesi Yayınlandı: Yeni üyelerin ardından adı ne olcak?

HABERRUS - Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gerçekleştirilen 15’inci BRICS Zirvesi sonuç bildirgesi kabul edilerek yayınlandı.

Zirve sonunda kabul edilen deklarasyona göre BRICS ülkelerinin liderleri, BM Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere örgütün daha demokratik ve etkili hale getirilmesi amacıyla reform yapılmasını destekledi.

Deklarasyonda, “BM'yi daha demokratik, temsili, verimli ve etkin kılmak amacı ile Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere kapsamlı bir BM reformunu destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ulusal para birimlerinin kullanılması

Deklarasyonda ayrıca BRICS ülkelerinin uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanılmasından yana olduklarını ifade etti.

Deklarasyonda, “Hem BRICS içinde hem de (grubun) ticari ortakları ile uluslararası ticarette ve mali işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanımının teşvik edilmesinin önemini vurguluyoruz” denildi.

Ukrayna krizi

Ukrayna’daki ihtilafın diyalog ve diplomasi ile barışçıl çözümünden yana olduğuna dikkat çekilen belgede, “Ukrayna ve etrafındaki çatışmaya ilişkin, BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu dahil olmak üzere ilgili forumlarda ifade edilen ulusal tutumumuzu hatırlatıyoruz. Afrika liderlerinin barış misyonu ve önerilen barışa giden yol dahil, ihtilafın diyalog ve diplomasi yoluyla barışçıl çözümünü amaçlayan arabuluculuk ve iyi niyet tekliflerini takdirle karşılıyoruz” vurgusu yapıldı.

Gıda güvenliğini artırmak

Deklarasyonda, “BRICS ülkelerinin dünyadaki gıdanın üçte birini ürettiğini kabul ederek hem BRICS içinde hem de dünya çapında gıda güvenliğini güçlendirmek için tarım alanındaki işbirliğini güçlendirme ve BRICS ülkelerinin sürdürülebilir tarımını geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ediyoruz” denildi.

Rusya'nın 2024'teki başkanlığı

BRICS liderlerinin 2024 yılında Rusya’nın başkanlığına destek verdiklerine dikkat çekilen deklarasyonda, “Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika, 2024'teki BRICS Başkanlığı ve 16. BRICS Zirvesi'nin Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenmesiyle ilgili olarak Rusya'ya tam desteklerini ifade ediyor” vurgusu yapıldı.

BM Genel Kurulu ve UNHRC ile iş birliğini güçlendirme

Deklarasyonda ayrıca, “Hem BRICS bünyesinde hem de BM Genel Kurulu ve BM İnsan Hakları Konseyi de dahil olmak üzere çok taraflı forumlarda seçici ve siyasi olmayan bir biçimde, yapıcı ve çifte standartsız bir yaklaşımla insan haklarının desteklenmesi, korunması ve saygı duyulması gerekliliğini dikkate alarak, karşılıklı çıkarları ilgilendiren konularda işbirliğini güçlendirmeyi kabul ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

Biyolojik ve kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi

BRICS ülkeleri, biyolojik ve kimyasal silahların yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu. Deklarasyonda, “Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi’nde (BTWC), Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nde (CWC) öngörülenler de dahil olmak üzere, silahsızlanmanın ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyoruz” denildi.

BRICS uzayda silahlanma yarışına karşı

BRICS ülkelerinin uzay sektöründe silahlanma yarışına karşı olduklarına da dikkat çekilen belgede, “Uzay faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliğine ve uzayda silahlanma yarışının ve silahlaştırılmasının önlenmesine yönelik desteğimizi teyit ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

BRICS Genişliyor

15’inci BRICS Zirvesi'nde liderler, Arjantin, İran, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Etiyopya'nın birliğe üyelik başvurularını onayladı.

"BRICS"in adı yeni ülkelerin girişinden sonra ne olacak?

"BRICS"in adı yeni ülkelerin girişinden sonra değişmeyecek.

Rus dışişleri bakanı Sergey Lavrov, BRICS adının artık bir marka haline geldiğini, BRICS saflarına yeni katılan ülkelerin hiçbirinin yeni bir teklif sunmadığını, örgütün adının aynen kalacağını söyledi.

resim tanımı girin