Yaptırımlara rağmen Rusya bütçesi 2,1 trilyon ruble fazla verdi

HABERRUS - Batılı devletlerin ağır yaptırımlarına rağmen Rusya bütçesi fazla vermeye devam ediyor.

Rusya Federasyonu’nun Ocak-Temmuz 2022 döneminde bütçe fazlası 2,1 trilyon ruble olarak gerçekleşti.

Interfax’ın Federal Hazine'ye atıfta bulunarak yayınladığı verilere göre, Ocak-Temmuz 2022 döneminde Rusya Federasyonu'nun konsolide bütçesinin 2,1 trilyon ruble fazla ile gerçekleştirildi.

Federal bütçe gelirleri, bütçe harcamalarını 557,5 milyar ruble aştı.

Ocak-Temmuz döneminde bölgelerin konsolide bütçe fazlası 1,5 trilyon rubleye ulaştı.

2022 yaptırımlarından önce, Rusya'nın 2022-2023'teki bütçe fazlası, ülkenin GSYİH'sının yüzde 1 ila yüzde 0,2'si olarak hesaplanmıştı.

Rusya'nın bu yılın ilk yedi ayı konsolide bütçesi 2 trilyon 124,8 milyar ruble fazla ile gerçekleştirildi. 1 Ağustos itibariyle konsolide bütçe gelirleri 30 trilyon 335,6 milyar ruble, giderler - 28 trilyon 210,8 milyar ruble olarak gerçekleşti.

Rusya Federasyonu Hazinesi’ne göre federal bütçe 557,5 milyar ruble fazla ile yönetildi. Federal Bütçede 15 trilyon 774.4 milyar ruble gelire karşılık, 15 trilyon 216,9 milyar ruble gider yaşandı.

Ocak-Haziran sonuçlarına göre bütçe fazlası 1,37 trilyon ruble olarak gerçekleşmişti.