Koronavirüs Rusya’ya 3,6 trilyon rubleye mal oldu

HABERRUS - 2022'de, COVID-19'un Rusya Federasyonu'na verdiği ekonomik zarar 1,6 trilyon rubleyi yani ülkenin GSYİH'sının neredeyse %1'ini buldu.

Bu rakam, hem sağlık giderlerini hem de işçilerin hastalık ve ölümlerinden kaynaklanan ekonomi kayıplarını içermektedir.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs şu ana kadar hesaplanan bulaşıcı hastalıklar arasında en “pahalı” salgın hastalık oldu.

Salgının başlangıcından bu yana Rusya Federasyonu'nun ekonomik kayıpları, en az 3,6 trilyon ruble olduğunu tahmin ediliyor. Bu aynı dönemde diğer bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan toplam maliyetin birkaç katına tekabül ediyor.

Rapora göre, 2022 yılı sonuna kadar COVID-19 tedavisi için doğrudan tıbbi harcamalar 760 milyar ila 1,35 trilyon ruble arasında değişiyor.

Rospotrebnadzor'a göre 2022'de covid'den kaynaklanan hasar, HIV, hepatit C, tüberküloz ve grip dahil 36 bulaşıcı hastalık için yapılan harcamaların toplamından daha fazla.

Toplamda, bu hastalıklardan kaynaklanan doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıplar 1,4 trilyon ruble olarak hesaplandı. Koronavirüs harici bulaşıcı hastalıklardan en fazla 935 milyar ruble ile üst solunum yolu enfeksiyonlarına harcanırken en az ise 839 milyon ruble ile tifo salgınına harcandı.