Rusya, vatandaşlara SMS'le seferberlik bildirimi yapacak

HABERRUS - Rusya Savunma Bakanlığı, seferberlik yasasında bir dizi değişiklik yapılmasını istedi.

Hükümet portalında yayınlanan taslağına göre, Savunma Bakanlığı, vatandaşları seferberliğe çağırma hükmünde değişiklik yapılmasını ve seferber olanlara SMS aracılığıyla bildirimde bulunulmasına başlanmasını önerdi.

Bu yöntem, kamu hizmetleri ve vergi mükellefinin kişisel hesabı aracılığıyla bilgi gönderilmesi ile birlikte uygulanacak. SMS göndermek için kamu hizmetlerinde belirtilen numara kullanılacaktır.

TASS’ın haberine göre, değişikliklerin vatandaşları seferberlik hakkında bilgilendirme süresini kısaltmaya ve uygulama kalitesini artırmaya yardımcı olması öngörülüyor.

Tasarının 8’inci maddesi şu şekilde değiştirilecek: Askeri bir komiser tarafından gönderilen mahkeme celbi bildirimi, vatandaşın federal devlet bilgi sistemi "Birleşik Devlet ve Belediye Hizmetleri Portalı” ve vergi mükellefinin kişisel hesabındaki kişisel hesabına konulacak. Ayrıca devlet ve belediye hizmetleri portalında belirtilen mobil telsiz telefon iletişiminin abone numarasına SMS ile gönderilecek.

Şu anda, seferberlik görevlerinin yerine getirilmesine ilişkin vatandaş bildirimleri, mahkeme celpleri ve Devlet Hizmetleri portalı aracılığıyla askeri komiserler tarafından gerçekleştirilmekte.

Rusya'da, Nisan ortasında, askerlik hizmetinden sorumlu kişilerin sicilinin birleştirilmesine ilişkin bir yasa kabul edildi. Yeni yasa, elektronik tebliğ ile geleneksel kağıt tebliğleri bir tutuyor. Herhangi bir biçimde çağrının alındığı tarihten itibaren, alıcının Rusya'dan ayrılması yasağı getiriliyor.

Yeni düzenlemelerin sonbaharda yürürlüğe girmesi bekleniyor.