Rusya’da, polisin yetkileri genişletiliyor

HABERRUS - Rusya Devlet Duması, polisin yetkilerinin genişletilmesine ilişkin hazırlanan yasa tasarısını kabul etti.

Duma’dan yapılan açıklamada "Tasarı, vatandaşların haklarının ve meşru menfaatlerinin korunmasına yönelik garantilerin güçlendirilmesini, polis memurlarının suçları ve diğer suçları önleme, bastırma ve ifşa etme uygulamalarını iyileştirmeyi, görev ve haklarını netleştirmeyi ve detaylandırmayı, sektörel mevzuattan belirsiz nitelikteki normları hariç tutmayı amaçlamaktadır." deniliyor.

Yeni tasarı ile polisin toplumsal olaylara müdahalesi kolaylaştrılarak, polise karşı mukavemette polisin eli güçlendirilerek yetkileri artırılıyor.

Polis memurlarının artık olaylara müdahalesi kolaylaşacak ve polisler olay yerinde incelemenin yanı sıra olaylarla ilgili mesajları, ifadeleri, araziyi, binaları, araçları, ve her türlü eşya ve belgeleri ve diğer nesneleri inceleme hakkına sahip oluyor.

Polise verilen atreş açma yetkisi genişletiliyor

Öte yandan yeni tasarı ile polisin hangi koşullar altında ateş açabileceğinin listesi genişliyor.

Buna ek olarak, kolluk kuvvetleri, konut binalarını ve diğer nesneleri kordon altına alma hakkına da sahip olacak.

Tasarı ile ayrıca polis memuruna, vatandaşları, kişisel eşyalarını ve araçlarını, yalnızca olası silah, uyuşturucu ve diğer yasaklı maddelerin varlığı durumunda değil, aynı zamanda “hırsızlık ve çalıntı eşyaları saklama şüphesi gerekçesiyle” denetleme yetkisi de veriliyor.

Kasım ayı sonunda, Devlet Dumasına, vatandaşlara polis memurlarına ve Ulusal Muhafızlara itaatsizlik cezalarının 20 bin rubleye (2130TL) çıkarılabileceği bir yasa tasarısı daha getirilmişti.