Sahte evlilikler nedeniyle servetlerini kaybediyorlar

HABERRUS - Rusya’da savcılık Tacikistan vatandaşı bir göçmenin Rusya’da yaptığı evliliği iptal etti.

Savcılık, evliliğin iptali gerekçesi olarak ‘sahte evlilik’ yapıldığının net olarak ispatlanmasını gösterdi. Damadın tek amacının Rusya'da oturumunu yasallaştırma ve vatandaşlık almak olduğunu kanıtlamayı başaran Savcılık, gelinin, evlilik için maddi bir gelir elde ettiğini belirtti.

Bu konu ülkede yabancılarla yapılan sahte evlilikler ve boşanmalar sonası mal, mülk paylaşımı sorunlarını yeniden gündeme getirdi.

Uluslararası boşanma: Bir yabancıyla mülk nasıl paylaşılır?

Son yıllarda pandemi nedeniyle, Ruslar ve yabancı ülke vatandaşları arasındaki boşanmaların daha da zorlaştığı, uluslararası bir evliliğin sona ermesi durumunda mal paylaşımının, taraflar için bir çileye dönüştü.

İzvestiya Gazetesinin konuya ilişkin uzmanlarla görüşerek yaptığı haberinde, yabancı vatandaşlardan boşanmanın riskleri ve tuzakları hakkında bilgi verdi.

Eski SSCB cumhuriyetlerinden insanlarla evlilikler son zamanlarda gözle görülür bir biçimde arttığının belirtildiği haberde başkentin sicil dairesine göre, Moskova'da 2020'de özellikle Özbekistan, Azerbaycan ve Ukrayna'dan insanlarla, Saratov bölgesinde ise Kazakistan ve Belarus vatandaşlarıyla çok sayıda evlilik yapıldığı, bölgelere göre durumun farklılık gösterse de genelde aynı olduğu vurgulanıyor.

Yabancılarla yapılan evliliklerin her zaman samimi duygularla yapılmadığı, çok sayıda sahte evliliğin yapıldığı belirtiliyor.

Mahkemelerin her zaman sahte evlilikleri tespit edemediği ancak sahte evliliklerden en çok Rus vatandaşı kişilerin mağdur olduğu vurgulanıyor.

Savcılar, “Hayali evlilikler yapan Rusya Federasyonu vatandaşları, yasal sonuçlarını her zaman bilmiyorlar” diye açıklıyor. - Asıl mesele, evlilikten sonra yabancı bir vatandaşın kanunlarda belirtildiği gibi diğer eşin mülkünü talep etme hakkına sahip olmasıdır.

Rus yasalarına göre, eşlerin evlilikte ücretli işlemler sonucunda edindiği her şeyin ortak mülkleri olduğunu hatırlatarak eşlerden birinin sadece bağış, miras, özelleştirme sonucu elde ettiği mallar bölünmeye tabi olmadığı, diğer durumlarda edinilen tüm mal mülk üzerinde yabancı eşin hak iddia etme hakkına sahip olduğu hatırlatılıyor.

BDT dışındaki ülkelerin vatandaşlarının Ruslarla evlenme olasılığı çok daha düşük. Bu tür evliliklerin yasal düzenlemesi, farklı ülkelerin mevzuatlarındaki farklılıklar nedeniyle genellikle oldukça karmaşıktır. Vatandaşların boşanma sürecindeki en büyük zorluklar çocuklarla ilgili ortaya çıkıyor. Ancak mülkiyet anlaşmazlıkları daha az kafa karıştırıcı hale gelmiyor.

Evlilik sözleşmesi

Boşanma davasının bir parçası olarak veya eşlerin ortak mülkiyetinin bölünmesi sürecinin bir parçası olarak mahkeme, diğer eşin Federal Vergi Dairesi Müfettişliğinden diğer eşin taşınmaz ve taşınır malları üzerindeki hakları hakkında bilgi talep etme hakkına sahiptir.

Yabancı ülkede edinilen malların da bir listesi mahkeme tarafından istenilen ülkeden talep edilebiliyor.

Rus uzmanlar mahkemenin Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'na verilen bir emirle mahkeme talebi üzerine yabancı bir devletin ilgili kurum ve kuruluşlarından benzer bilgileri talep etme hakkına sahip olduğunu söylüyor.

Yabancı ülke vatandaşlarının da Ruslarla yaptıkları evliliklerinde mağdur olmamaları için evlilik sözleşmesi düzenlenmesi tavsiyesi yapılıyor.

Gerekli belgelerle noterliklerden evlilik öncesi sahip olunan mal ve mülklerin mülkiyetiyle alakalı bir sözleşme düzenlenebilir. Uzmanlar eşler arasında bir evlilik sözleşmesi varsa, durumun farklı olduğunu mahkemelerin taleplerinin de farklılık gösterdiğini belirtiyor.