Rusların üçte biri devlet desteğiyle geçiniyor

HABERRUS - Rusya istatistik kurumu Rosstat, Rusların geçim kaynaklarının yapısını açıkladı.

Vatandaşların yaklaşık yüzde 45'i maaşla yaşıyor, yüzde 33'ü devletten destek ödemesi alıyor ve dörtte biri bir başkasının maaşına bağımlı yaşıyor. Halkın sadece yüzde 2'si bireysel girişimcilikten elde ettiği gelirle yaşıyor.

Rusya’da yapılan nüfus sayımında vatandaşlardan geçim kaynaklarını belirtmesi istemişti. Nüfus sayımında toplam 128,6 milyon kişi geçim kaynaklarını belirtti (toplam nüfusun %87’si).

Buna göre 128,6 milyon kişinin 58,4 milyonu aldığı maaş ile geçimini sağlıyor. Bu toplam nüfusun %39,6'sı veya kaynak belirtenlerin %45’ine tekabül ediyor.

Öte yandan her üç kişiden biri gelir kaynağı olarak sosyal yardımlardan bahsetti (katılımcıların %33'ü veya 42,7 milyon kişi).

Bunların arasında emekli maaşı alanlar, işsizlik yardımları, sosyal yardımlar (hamile kadınlara ödemeler, çocuklar için aylık ödenekler) yer alıyor.

Aylık maaşla geçimini sağlayan vatandaşların büyük bir kısmı 20-59 yaş arası Ruslardan oluşuyor.

Sosyal yardımlara bağımlı olarak yaşayanlar çoğunlukla yaşlılar ve 60 yaş üstü vatandaşlardan oluşuyor.

Ülkede yaklaşık 31 milyon kişi emekli maaşı ve benzeri ödemelerle geçimini sağlıyor.

Ek olarak, istatistik servisi, Rusların önemli bir kısmının bakmakla yükümlü olduğu kişiler olduğunu ortaya çıkardı. Bölümün tahminlerine göre her dört Rustan biri (%25 veya 32,5 milyon kişi) başkaları tarafından destekleniyor. Bunların çoğu 19 yaşın altındaki vatandaşlardan oluşuyor.

Geçimi serbest meslekle sağladığını söyleyen Rusların oranı ise oldukça düşük. Vatandaşların sadece yüzde 2,4'ü (3,1 milyon kişi) serbest meslekten geçimini sağlıyor.

Bu arada, Federal Vergi Servisi'ne göre, 2022 yılı sonunda serbest meslek sahibi (özel bir vergi rejimi kullanan) sayısı yaklaşık 6,6 milyon kişiye ulaştı ve bireysel girişimciler yaklaşık 3,8 milyon.

2 milyon Rus da kendi kullanımları için üretim yaparak geçindiklerini söyledi. Bu, esas olarak kırsal nüfus için geçerlidir.

Ayrıca Ruslar arasında birikimler ve temettüler, emlak kiralama, ayrıca patent ve telif hakları gelirleriyle yaşanan toplam 3 milyon kişi var.

Nüfus sayımına katılan vatandaşların yüzde 13'ü hangi gelir türüyle geçindiği sorusunu cevapsız bıraktı.