Rusların yarısı, yapay zekadan dolayı işini kaybetmekten korkuyor

HABERRUS - Yapay zekanın gelişimi, kullanım alanının yaygınlaşmasıyla brilikte topluda farklı tepkileri de beraberinde getiriyor.

Rusya’da GeekBrains eğitim platformu tarafından yapılan yapay zeka anketi çok ilginç sonuçlar verdi.

Ülke çapında 18 ila 55 yaş arası 2.000'den fazla kişi katıldığı anket sonuçlarına göre Rusların yüzde 60'ının yapay zekanın (AI) ne olduğunu bildiği, yüzde 27'sinin ise en azında yapay zeka hakkında bir şeyler duyduğunu ortaya çıkardı.

Katılımcıların yüzde 14'ü teknolojiye tamamen güvenirken, yüzde 65’i insanların yapay zekayı kontrol etmesi gerektiğine inanıyor ve yüzde 8’i ise yapay zekanın gelişmesinden korkuyor.

Katılımcıların yüzde 58’i yapay zekadan korktuğunu belirtirken bunun nedenleri arasında şunları gösrteriyor:

%58'i işten çıkarmalara yol açacağına inanıyor;

%46'sı yapay zekanın işlevselliğini kısmen benimseyebileceğini düşünüyor;

%42'si teknik arızalardan korkuyor;

%38'i kişisel verilerin güvenliği konusunda endişeli,

%37'si insanlar arasındaki iletişimin azalmasından endişe duyuyor;

%15'i yapay zeka kontrol yeteneği konusunda endişeli;

%11'i mesleklerinin tamamen ortadan kalkmasına yol açabileceğini düşünüyor.

Yapay zekanın gelişmesi sonrası iş kaybının en çok yaşanacağı meslekler arasında yüzde 55’i tercümanların, yüzde 51’i hizmet çalışanlarının, yüzde 46 ile banka çalışanlarının yer alacağını belirtiyor. Ayrıca muhasebeciler (%41), endüstri çalışanları (%40), şoförler (%37), kuryeler (%31), mali müşavirler (%28) ve denetçiler (%21) de mesleklerini kaybetmekten korkuyor.

Aynı zamanda, ankete yanıt verenlerin %88'i yapay zekanın geleceğin olduğu ve birçok endüstrinin gelişimine katkıda bulunduğu konusunda hemfikir.

Bu özellikle bilgi teknolojisi (%47), hizmet sektörü (%42), bankacılık ve finans sektörü (%40), eğitim (%37), bilim (%32), sağlık (%32), kamu idare (%20), ve mahkeme kararı verme (%14) alanlarında en yaygın olduğu görüşü hakim.

Ankete katılanların %85'i teknolojiyi daha ayrıntılı anlamayı öğrenmek istiyor, %55'i yapay zeka ile ilgili alanda çalışmak istiyor.

Anket katılımcıları, devletin yapay zekanın geliştirilmesinde yer alması gerektiğinden emin. Özellikle, yetkililerin teknoloji eğitim programları oluşturması ve finanse etmesi (%53), özel kalkınma şirketlerine (%33) mali destek sağlaması, yapay zeka kullanımıyla ilgili halkla ilişkileri düzenlemesi (%26) ve bunu teşvik etmek için çalışması gerektiği görüşüne savunuyor.

Ankete katılanlara göre bu alanda en başarılı ülkeler sıralamasında ABD (%31), Japonya (%27) ve Çin (%19) bu alanda başarılı bulurken, Rusya dördüncü (%9) sırada yer alıyor.