Rusların çoğu, eski yaşamlarına hızlı bir dönüş beklemiyor

HABERRUS - Rusya’da 2022 yılında yaşanan bir çok olay vatandaşların yaşamını ve alışkanlıklarını değiştirdi.

Yakov and Partners ve Romir şirketinden uzmanların yaptığı ortak bir araştırmaya göre, Rusya vatandaşlarının refah duygusu tüm önemli faktörlerde zayıfladı.

Araştırmada insanların uzun vadeli istikrar, birikim, duygusal ve fiziksel durum, eğlence, kendine zaman ayırma ve mesleğinde yükselme gibi konulara bakışı ele alındı.

Rusya'da geçtiğimiz yıl refah duygusunu en çok yitiren grup 38-58 yaş arası oldu.

resim tanımı girin

Önümüzdeki aylarda Ruslar, en çok gelir düzeyi (%59), duygusal durum (%39) ve fiziksel sağlık (%38) durumundan endişe duyuyor.

Refah duygusunun en çok zayıfladığı konu başlığı yüzde 53'le uzun vadeli istikrar oldu. Birikim durumunun kötüleştiğini beyan edenlerin oranı yüzde 46. Bunu yüzde 42'yle eğlence ve tatil kalitesinde düşüş hissi takip ediyor.   Ankete katılanların çoğu normale dönmesinin en az bir yıl süreceğini düşünüyor. Aynı zamanda, her beş kişiden biri bunun yakın gelecekte mümkün olacağından şüphe ediyor.

Katılımcıların yüzde 78'i eski yaşamlarına dönüşün bir yıldan fazla süreceği kanısında. Bir yıldan daha kısa bir sürece her şeyin eski haline döneceğini düşünenler yüzde 22'de kaldı. Rusya'da hayatın bir daha eskisi gibi olmayacağını düşünenlerin oranı yüzde 20.

Bu konuda en kötümser cevaplar 38-58 yaş grubundan geldi. 38-58 yaş grubunda uzun vadeli istikrar kaybı hissedenlerin oranı yüzde 59 olurken, 38 yaş altı daha genç kuşakta oran yüzde 33'te kaldı.

  Zorlukların üstesinden gelmenin ana stratejisi olarak Ruslar, büyük harcamaları (lüks mallar, seyahat, restoranlar) azaltmayı ve sevdiklerine yardım etmeyi seçtiler. Aynı zamanda, büyük çoğunluk başka bir ülkeye veya bölgeye taşınmayı bir tepki olarak görmüyor.