Rusya'da işsizlik tarihin en düşük seviyesinde devam ediyor

HABERRUS - Rusya'da işsizlik, Nisan ayında %2,6 ile tarihinin en düşük seviyesine indi.

Bu oran, Mart ayında %2,7 olan önceki rekoru daha da aşağı çekti.

Rosstat'ın verilerine göre, modern Rusya tarihinde bu denli düşük bir işsizlik oranı daha önce görülmemişti.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Merkez Bankası, personel sıkıntısının Rusya ekonomisinin karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu belirtti.

İşsizlik Verileri ve Demografik Dağılım

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) metodolojisine göre, Nisan ayında 2 milyon Rus işsiz olarak kaydedildi. Bu değerlendirme, 15 yaş ve üzeri nüfusun istihdam durumunu dikkate aldı. İşsizlik oranlarının cinsiyet ve yaş gruplarına göre dağılımı ise şöyle:

Kadınlar: %52,8

Erkekler: %47,2

Kırsal Alanlar: 800 bin işsiz (işsizlik oranı %4,3)

Şehirler: 1,2 milyon işsiz (işsizlik oranı %2,1)

Ortalama İşsizlik Yaşı: 38,5

25 Yaş Altı: %15,4

50 Yaş ve Üzeri: %21

İş Tecrübesi Olmayanlar: %24,3

Bu veriler, özellikle kırsal bölgelerdeki işsizlik oranının şehirlerdeki oranı aştığını gösteriyor. Kırsal alanlardaki işsizlik %4,3 iken şehirlerde bu oran %2,1 olarak belirlendi.

Ekonomik ve Sosyal Etkiler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, işsizlik oranlarındaki bu düşüşü ekonominin durumunun iyi bir göstergesi olarak nitelendirdi. Düşük işsizlik oranları, genellikle ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artışı ile ilişkilendirilir. Ancak, düşük işsizlik oranı aynı zamanda işgücü piyasasında nitelikli eleman bulma zorluklarını da beraberinde getiriyor. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası, personel eksikliğinin Rusya ekonomisinin önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı.

Rusya'da işsizlik oranlarının düşmesi, aynı zamanda demografik değişikliklerin ve nüfus yapısının işgücü piyasasına etkilerini de yansıtıyor. Genç nüfusun işsizlik oranının yüksek olması, özellikle 25 yaş altı gençler arasında %15,4 olarak belirlenmesi, genç işsizliği konusunda çözülmesi gereken önemli bir sorun olduğunu gösteriyor.

Sonuç olarak, Rusya'daki düşük işsizlik oranları, ekonomik durumun olumlu seyrettiğine işaret etmekle birlikte, işgücü piyasasında nitelikli eleman bulma zorlukları ve genç işsizliği gibi önemli sorunların da var olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, ekonomik politikaların ve istihdam stratejilerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini işaret ediyor.