AB halkına göre Türkiye, Avrupa için Rusya veya Çin'den daha ciddi bir tehdit

HABERRUS - Avrupalılar Türkiye’yi, Rusya ve Çin'den daha ciddi bir sorun ve tehdit unsuru olarak görüyor.

Avrupa’da yapılan geniş çaplı bir anket Avrupalıların Türkiye'yi Rusya ve Çin'den daha büyük bir tehdit unsuru ve sorun olarak gördüğünü ortaya koydu.

Düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyi (ECFR) tarafından hazırlanan bir rapor için Alpha, Analitiqs, Dynata, YouGov ve Datapraxis ölçüm şirketlerine 12 AB ülkesinde anketörlerin yüz yüze yaptıkları araştırmaya göre başta Almanya (%55), Fransa (%62) ve İtalya (%57) olmak üzere halkın çoğunluğu AB'nin "arızalanmış" olduğunu ancak yine de hala gerek Covid-19 gerek diğer uluslararası krizler için gerekli bir araç olduğunu düşünüyor.

Avrupalılar Türkiye'yi Avrupa birliğinin 'hasmı' veya 'düşmanı' olarak görüyor

Anketin en çarpıcı sonuçlarından biri ise Türkiye ile ilgili. Avrupalılar Türkiye'yi birliğin stratejik ortağı veya müttefiki olarak değil 'hasmı' veya 'düşmanı' olarak görüyor. Üstelik ankete göre Türkiye, AB için Rusya veya Çin'den daha ciddi bir tehdit unsuru.

Araştırmada Rusya ve Çin hasımlar olmaktan ziyade stratejik ortaklar olarak değerlendirilirken tüm ülkeler içerisinde Türkiye Avrupalılar tarafından "hasım" olarak tanımlanan tek ülke oldu.

Özellikle Fransa'da halkın yüzde 53'ü ve Almanya'da yüzde 52'si Türkiye'yi birliğin baş düşmanı olarak tanımlıyor.

Bu bakış açısı Hollanda'da yüzde 45, Danimarka'da yüzde 42 ve İsveç'te yüzde 40 oranında.

Avrupa'da pek çok kişi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü veya demokratik değerleri ihlal ettiklerinde AB'nin Türkiye ve Çin'i eleştirmeye devam etmesini istiyor.

Türkiye'deki ihlaller konusunda ise Hollanda (%69), Avusturya (%66), Almanya (%63), Danimarka (%63), İsveç (%61) büyük olasılıkla diğer ülkelerden daha güçlü bir duruş görmek istiyor.

Rusya ne bir "hasım" ne de "tehdit" olarak algılanıyor

Rusya ise birçok ülkede ne bir "hasım" ne de "tehdit" olarak algılanıyor ve daha ziyade uluslararası arenada 'gerekli bir ortak' olarak tanımlanıyor.

Avrupa genelinde yalnızca yüzde 17'lik bir kesim Rusya'yı düşman olarak görüyor.

Özellikle Bulgaristan, Portekiz ve İtalya'da bu oran yüzde 5'lere kadar düşüyor.

Avrupalıların sadece üçte biri Rus aşılarına güveniyor

Ankete katılanlara koronavirüs için Rusya’nın geliştirdiği aşılar hakkında ne düşündükleri de sorulmuş.

Avrupalıların sadece üçte birinin Rusya Federasyonu'nda geliştirilen aşılara güvendiği ortaya çıktı: %7'si tamamen ve % 26'sı bir dereceye kadar güvendiklerini söyledi.

Çalışma, AB'den yanıt verenlerin çoğunluğunun Rusya'da oluşturulan COVID-19 ilaçlarına güvenmediğini gösterdi.

Rus aşılarından şüphelenen veya hiç güvenmeyenlerin oranı ise yüzde 55. Gerisi seçim yapmakta zorlandı.

Avrupalılar arasındaki en büyük güven, AB'nin kendisinin ürettiği aşılara olduğu anlaşıldı.

ABD'ye olan güven hala düşük

ABD'ye olan güven hala düşük ve Avrupalılar ABD, İngiltere gibi ülkeleri "doğal partnerden" ziyade "stratejik ortaklar" olarak görüyor.

Biden'ın çabalarına rağmen sadece her 5 Avrupalı'dan 1'i ABD'yi "değerleri ve çıkarları Avrupa ile ortak olan müttefik" şeklinde tanımlıyor.

Avrupa'da kendini ABD ile en çok doğal müttefik olarak gören ülkeler ise Polonya ve Danimarka.

Hollanda, İsveç, Almanya, Avusturya , İspanya, Fransa ve Portekiz toplumlarının yarısı veya daha fazlası ise Amerikan siyasal siteminin de artık "arızalanmış ve bozulmuş" olduğunu düşünüyor.