Uçak krizinin maliyeti hesaplandı

Rus uçağının düşürülmesi ile derinleşen krizin ekonomiye maliyeti 11 milyar dolar olarak hesaplandı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'a sunduğu raporda; turizmde 8-9, tarımda ise 2 milyar dolar kayıp olacağı ön görüldü. Madonna, Jennifer Lopez, Justin Bieber gibi dünya starlarının konser vermesi sağlanarak nisan ayında başlayacak EXPO 2016 Antalya'nın krize karşı kullanılması önerildi.

Raporda, Rusya’nın Antalya turizminin üçte birinden fazlasını ve tarım ihracatının üçte ikisini karşılan ana pazar olduğu vurgulandı. 2015 yılında Rusya'dan gelen turist sayısında yüzde 18 düşüş olmasının Antalya'da doğrudan gelir dışında, fiyat indirimleriyle de kayba sebep olduğu vurgulandı. 2016 yılında çok daha büyük kayıp yaşanmasının Antalya için 'kaygı verici' olduğu belirtilen raporda, özetle şöyle denildi: “Tarım sektöründe ise Rusya'ya yapılan ihracatın önemli boyutta olması nedeniyle, etki derecesi tahmin edilenin üzerinde olacaktır. Rusya’nın aldığı kararlar, Rusya'da faaliyet gösteren Antalya şirketlerini ve Antalya'da çalışan Rus sermayeli şirketleri de etkileyebilir. Antalya'da yabancılara satılan 60 bin konut veya gayrimenkulün dörtte birinin Ruslar tarafından alınmış olması nedeniyle kısıtlamalar konut sektörünü de etkileyecektir. Antalya'da yalnızca bir veya iki sektörün değil sanayi, ticaret, hizmet sektörlerine kadar bütün Antalya ekonomisinin etkilenmesi söz konusudur.”

Raporda Antalya turizmi için 4 ayrı senaryoya yer verildi. En ağır senaryoda Rusya pazarının tamamen kaybedilmesi ve Avrupa pazarında da gerileme öngörülerek, şöyle denildi: “Turist sayısında 3-3,5 milyon kayba fiyat indirimi de eklenirse Antalya’nın gelir kaybı diğer sektörleri de etkileyecek biçimde 4.5-5 milyar dolar düzeyine çıkabilir. Büyük kriz senaryosu Türkiye’nin gelir kaybının 8-9 milyar dolara çıkması anlamına gelir.”

Rusya krizinin 'Antalya krizi'ne dönüşmemesi için önleyici ve destekleyici politikaların 'ivedilikle' uygulanması istenen raporda, ihracatta bu ülkeye alternatif pazarlar oluşturulamaması halinde Antalya tarımının en az 350 milyon dolar doğrudan gelir kaybı yaşayacağı ifade edildi. Raporda, “İhracat gelir kaybı dışında iç pazarda fiyatların gerilemesi asıl büyük sorundur. İhracatta bu düzeyde gerileme ürüne bağlı olarak fiyatlarda yüzde 25-50 arasında düşüşler yaratabilecektir. Kilogram başına 25 kuruş fiyat düşüşü, sebze ve meyve üretim gelirinde 1.2 milyar TL kayıp anlamına gelmektedir. Bitkisel üretim değerinin 8.5 milyar civarında olduğu dikkate alınırsa, toplamda 2 milyar TL üzerinde bir kayıp Antalya tarımı için ağır bir sorunu ifade edecektir.” görüşüne yer verildi.

EXPO’YA MADONNA, LOPEZ VE BİEBER'Lİ TANITIM

Turizmdeki durumun ciddiye alınıp 'kriz yönetimi masası' kurulması teklif edilen raporda yer alan önlemler içinde en dikkat çekeni EXPO 2016 Antalya ile ilgili oldu. Raporun öneri bölümünde şöyle denildi: “EXPO’yu büyük bir tanıtım atağına dönüştürmeliyiz. Antalya’da Madonna gibi, Jennifer Lopez, Justin Bieber gibi isimlerle konserler verip, hedef pazar ilgisini canlandırmamız mümkündür.”