Rusya’da çocuk sahibi olma arzusu 5 yılda nasıl değişti

HABERRUS - Rus kadınların yaklaşık yüzde 70'i ikiden fazla çocuk istemiyor.

Rusya İstatistik Kurumu Rosstat, Rus kadınlarının çocuk sahibi olma arzusunun beş yılda nasıl değiştiğini değerlendirdi. Yapılan araştırmalarda üç veya daha fazla çocuk sahibi olmak isteyen Rus kadınların oranında düşüş olduğunu bildirdi.

Aynı zamanda, kadınların neredeyse yüzde 40'ı devlet desteğinin çocuk sahibi olmaya karar vermelerine yardımcı olduğunu söylüyor.

RBK, Rosstat tarafından her beş yılda bir yürütülen ve 15.000'den fazla haneyi kapsayan geniş çaplı bir araştırma olan, 2022'de nüfusun artma planlarına ilişkin gözlem raporunu haberleştirdi.

Bu rapora göre Rus kadınlarının yaklaşık yüzde 70'i ikiden fazla çocuk istemiyor.

Ayrıca doğum kontrolü için artan talep var.

Kürtaj yaptıran kadınların oranında azalma; çocuk sahibi olma kararı almak için devlet desteği alan Rus kadınlarının oranında artış var.

Ruslar kaç çocuk istiyor?

Rosstat'a göre 2022'de Rus kadınlarının çoğunluğu (%71,6) bir veya iki çocuk sahibi olmak istiyor. 2017'de bu oran yüzde 65,3 olmuştu. iki çocuk isteyenlerin oranı 2017 yılına göre neredeyse değişmezken, tek çocuk sahibi olmak isteyenlerin payı 6 puan arttı. 2017’de bu oran %17'den 2022'de %23’e çıktı.

Aynı zamanda çok çocuk annesi olmak isteyen kadınların sayısı da azaldı: Üç çocuk sahibi olmak isteyen Rus kadınları neredeyse 3 puan azaldı. Ek olarak, ilke olarak çocuk sahibi olmak istemeyen kadınların oranı yüzde 0,4 artarak yüzde 2,4'e yükseldi.

resim tanımı girin

Doğal nüfus artışı için en az 2 çocuk

Raporsa Rusya'da doğal nüfus artışını sağlamak için ortalama olarak bir ailede en az iki çocuğun olması gerektiği belirtiliyor.

Fakat toplam doğurganlık hızının 2 ile 2,15 aralığında olması nüfusu artırmak yerine ancak azalmasını durdurur.

Nüfusun doğum oranına bağlı olarak artması için toplam doğum oranının 2.17'nin üzerinde olması gerekiyor.

Rusya’da ise 2022 sonunda, üreme çağındaki kadın başına ortalama doğum sayısını yansıtan ülkedeki toplam doğum oranı, 2021'deki 1,5'e kıyasla gerileyerek 1,42 oldu ve doğal nüfus düşüşü 600 bin kişi olarak gerçekleşti.

Bu yöndeki olumsuz dinamikler 2015'ten beri sürekli devam ediyor.

Çalışma Bakanlığı'na RBK'ye üçüncü ve sonraki çocukların doğum oranındaki artışın istikrarlı bir pozitif eğilim gösterdiği söylendi. Ancak göçler hariç tutulduğunda Rusya’da nüfus hızlı bir şekilde azalıyor.

Ekonomik krizin etkisi ne kadar?

2017 yılı, Rusya'da Sovyet sonrası dönemde doğum oranının neredeyse zirveye ulaştığı yıldı ve 2022 yılına kadar toplam doğurganlık hızı, ailelerin sosyo-ekonomik refahındaki bozulmanın etkisiyle düştü.

Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Nüfus Bölümü başkanı Irina Kalabikhina, ekonomik krizler ve düşmanlıkların her zaman planlama ufkunu ve insanların üreme planlarını daralttığını doğruluyor. Ona göre, bugün olduğu gibi zor bir dönemde, hiç sosyolojik araştırma yapmamak daha iyidir, çünkü yanıt verenlerin yanıtları taraflı olabilir, örneğin, çocuk sahibi olma arzusu azalır. Ancak bu, niyetlerin gelecekte tamamen gerçekleştiği anlamına gelmez, hızlı bir iyimserlik her an yaşanabilir.

resim tanımı girin

Kürtaj ve doğum kontrolü ne durumda?

Son beş yılda, Rusya'da doğum kontrol yöntemi kullanmayan kadınların oranı düştü - 2017'de %38'den 2022'de %32'ye düştü. İlk çocuklarının doğumundan önce doğum kontrolünün en aktif kullanımı 25 yaşın altındaki Rus kadınları tarafından kullanıldı: bunların yarısı şu veya bu koruma yöntemine başvurdu. Ancak çalışma grubunun yaşı arttıkça doğum kontrol yöntemi kullananların oranı azalmaktadır: örneğin 35-39 yaş kategorisinde bu oran sadece %33'tür.

Doğum kontrolünün yaygınlığındaki artışa paralel olarak Rosstat, kürtaj yaptıran kadınların oranında bir düşüş kaydediyor.

Bu payda son beş yıldaki en büyük azalma 25 yaş altı yaş grubunda görülmektedir. Daha ileri yaşlarda pozitif dinamikler de kaydedildi.

Nitekim Rosstat'a göre Rusya'daki kürtaj sayısı son yıllarda istikrarlı bir şekilde düşüyor: 2018'de 837.000 iken, 2021'de 518.000'e geriledi. Sağlık Bakanı Mihail Murashko'ya göre, kürtaj öncesi danışmanlığın getirilmesi sayesinde birçok açıdan bu tür dinamikler mümkün hale geldi.

Devlet desteği kadınları doğum yapmaya motive ediyor

Rosstat, Ruslara çocuklu ailelere yönelik ek devlet desteği önlemlerinin bir çocuğun doğumuna karar vermelerine yardımcı olup olmadığını sordu. Bir çocuk yetiştiren kadınların neredeyse dörtte biri, bunun yardımcı olduğunu ve doğumu daha önce ertelenen ailede ilk çocuğun ortaya çıktığını kesin olarak yanıtladı. Ve Rus kadınların yaklaşık % 13'ü, devlet desteklerinin çocuk doğurma kararlarına olumlu etkisi olduğunu kabul ediyor.

Devlet destek önlemlerinin değerlendirilmesindeki olumlu dinamikler, iki ve üç çocuklu ebeveynler arasında da gözlemlenmektedir.

Seferberlik doğum oranlarını olumsuz etkileyecek

Uzmanların tahminine göre, Eylül 2022’de ilan edilen seferberlik hem doğrudan hem de dolaylı olarak Rusya’daki doğum oranını etkileyecek.

Seferberlik ilanıyla ülkeyi terk eden genç erkekler, ayrıca 18 yaşında erkeklerin olduğu ailelerin hayatlarındaki kaygı ve belirsizlik düzeyinde yaşanan ciddi artış, erkek nüfusun silah altına alınması, doğurganlığı olumsuz etkileyecek.

Ancak bu etkileri 2023 yazının sonunda görmek mümkün olacak ve doğumlara ilişkin veriler, o tarihten sonra Rosstat tarafından yayınlanacak aylık istatistiklere yansıyacak.