Rusya, Rusça “düşmanlarının” haritasını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, eski Sovyet coğrafyasında Rusça’ya karşı “kötü muamele yapan ülkelerin haritasını çıkardı. Dışişleri Bakanlığı’na göre, Rus diline en iyi “davranan” ülkelerin başında Belarus ve Kırgızistan gelirken, “kötü listede ise Baltık cumhuriyetleri ve Ukrayna yer alıyor.

Rus basınına konuşan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Çepurin, eski Sovyet ülkelerinde Rusça’nın öüretilmesi ile ilgili sorunlar hakkında bilgi verdi. Çepurin’e göre, sadece Belarus ve Kırgızistan’da Rusça’ya karşı bir tutum yok. Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Belarus’ta Rusça devlet dili sayılırken, Kırgızistan’da ise resmi dil olarak kullanılıyor.” şeklinde konuştu.

Ukrayna ve Baltık cumhuriyetleri Rusça’ya baskı yapıyor

Çepurin, Rusça ile ilgili en büyük sorunların Ukrayna ve Baltık cumhuriyetlerinde olduğunu söyledi. Çepurin, “Ukrayna’da birçok aile günlük hayatlarında Rusça kullanıyor. Buna rağmen Ukrayna’da Rusça resmi dil statüsünde değil. Ayrıca kasıtlı şekilde Rusça eğitiminin kaldırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya çalışılıyor. Rusça eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının sayısı azalıyor. Baltık cumhuriyetlerinde de aynı durum söz konusu. Letonya ve Estonya’da ülke nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan Rusça konuşan halklara karşı baskı var. Ruslara karşı asimilasyon girişimlerine rastlanıyor.” dedi.

Orta Asya’da Rusça’nın geleceği parlak değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Orta Asya ülkelerinde de Rusça’ya yönelik baskıların olduğunu belirtti. Çepurin, “Örneğin 7 Ekim 2009 yılında Tackisitan’da “Tacikistan’ın Devlet Dili” yasası yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre, Rusça’nın rolü uluslar arasında iletişim dili olarak ülkenin yasasında belirtilmemiş.” diye konuştu.

Çepurin, isim vermeden bazı cumhuriyetlerde de Rusların yoğun yaşadığı bölgelerde anadilde Rusça yayın yapan televizyonların kapatıldığını da anlattı.

Rusça’nın dünyada rolü büyük

Çepurin, günümüzde Rusça’nın dünyada büyük yeri olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Bu gün Rusça’yı Rusya’da yaşayan 130 milyon vatandaş ve yurtdışında yaşayan 30 milyon kişi ana dili olarak görüyor. 114 milyondan fazla insan ise Rusça’yı ikinci anadili veya en iyi bildiği dil olarak değerlendiriyor. Rusların yurtdışında anadillerini kullanabilme hakları için mücadele etmelerini istiyorum.” dedi.

Fuad Seferov, Moskova, Cihan