İki Dünya Arasında Rusya

Tarihte önemli bir yere sahip olan Rusya, SSCB'nin dağılmasıyla birlikte de önemini sürdürüyor. Dünyanın devleri arasında yer alan ve iki kutuplu dünyanın sosyalist kanadını temsil eden Sovyetlerin ana gövdesi Rusya, Sovyetlerin dağılmasından sonra da hâlâ etkinliğini sürdürüyor.

Hélène Carrère d'Encausse İki Dünya Arasında Rusya adlı eseri Rusya'nın dünkü konumu ve etkisiyle, bugün gelinen noktayı çeşitli yönleriyle irdeliyor.

Yedi bölümden oluşan kitabı dilimize Reşat Uzman kazandırmış. 1991'den beri Fransız Akademisi üyesi ve daimi sekreteri olan Hélène Carrère d'Encausse'un Rusya'yı tanıtan ve Ötüken Yayınları arasında çıkan Tamamlanmamış Rusya adlı eserin bir tür devamı niteliğinde olan bu eserde, 1991'den sonra Rusya'yı derinden etkileyen olaylar ele alınmakta.

1989 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında kısa sürede Rusya’nın yeniden dünya sahnesine geri döneceği tahmin edilemiyordu. Kısa sürede kendini toparlayan Rusya, Putin'le birlikte hiçbir sarsıntı geçirmemiş gibi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. 2000 yılından beri ülkenin başında bulunan Vladimir Putin’in başkanlığında Rusya yeniden bir güç olarak kendini dünyaya kabul ettirdi.

Bugün Türkiye’nin de içinde bulunduğu bölgede Rusya bir ağırlık merkezi. İki Dünya Arasında Rusya kitabında Putin dönemi çeşitli yönleriyle ele alınıyor. Kitapta tarihten gelen tecrübelerle “Bugünkü Rusya’nın yayılmacı ve emperyal politikalarından çekinmek gerekir mi? Rusya demokrat ve Avrupalı bir ülke midir? Asyalı olmaya mı meyletmektedir, yoksa iki dünya arasında bir köprü müdür? Rusya bir Müslüman devlet sayılabilir mi? Rus-İran jeopolitiği ne durumda?” gibi değişik ve birbirinden farklı soruların cevabı aranıyor.

Yazar bu eserinde Rusya'yla ilişkili ülkelerin kuvvet denemelerini, Putin'in dış gücünü ve içteki imajını da tahlil ediyor. Rusya'yı Rusya gözünden değerlendiren bu eserde kaçırılan fırsatlara değinmenin yanı sıra gelecek hedefinin de işaretlerini bulmak mümkün. Tarihin sahnesinde güçlü şekilde yerini korumasını bilen Rusya konusunda yazılmış bu farklı eseri başta uluslararası ilişkilere ilgisi olanlar olmak üzere herkes okumalı.

İki Dünya Arasında Rusya Helene Carrere D'encausse Çeviren: Reşat Uzmen