Rusya: Tavan fiyat dayatmasının çok tehlikeli sonuçları olur

'Rusya, tavan fiyatı dayatmasına uyacak ülkelere petrol satmayacak.'

HABERRUS - Rusya, Batılı ülkelerin Rus petrol ve gazına tavan fiyat dayatmasını uygulayacak ülkelere petrol veya petrol ürünleri tedarik etmeyi planlamıyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Rusya Federasyonu’nun sevkiyatları arzı pazar odaklı serbest piyasa koşullarında çalışacak ortaklara yönlendireceğini veya üretimi azaltacağını söyledi.

Gazetecilere konuşan Novak, ülkesinin dünya pazarında güvenilir bir enerji tedarikçisi statüsünü ve ortaklarıyla ilişkilerinde piyasa koşullarını teyit eden ülke statüsünü koruduğuna vurgu yaptı.

Başbakan Yardımcısı, enerji kaynaklarına tavan fiyat getirilmesinin ve enerji sektörünün siyasallaştırılmasının yalnızca kaynak kıtlığına ve enerji arzında sorunlara yol açabileceğini belirtti.

"Tavan fiyat, kesinlikle petrol piyasasının işleyişine ilişkin piyasa ilkelerine eşi görülmemiş bir müdahale eylemidir ve bu, kaçınılmaz olarak yatırımda bir düşüşe, arzda bir azalmaya ve petrol ve diğer takas mallarının arzında bir kıtlığa yol açacaktır" dedi.

Daha önce Bloomberg, G7 ülkelerinin 23 Kasım'da Rus petrol ve petrol ürünleri için fiyat tavanının hangi seviyede belirleneceğini açıklayabileceğini bildirmişti.