Rusya’da halk giderek daha apolitikleşiyor: seçimlere katılım 17 yılın en düşük seviyesinde

HABERRUS - Rusya’nın önde gelen araştırma şirketi VTsIOM tarafından yapılan bir araştırmaya göre, seçimlere katılan Rusların sayısı 17 yılın en düşük seviyesiye ulaştı.

Tüm Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi VTsIOM tarafından yapılan ankete 18 yaş ve üzeri bin altı yüz Rusya vatandaşı katıldı.

RBK tarafından yayınlanan anket sonuçlarına göre 2004 yılında, ankete katılanların %55'i bazı seçimlere katıldıklarını söylerken, bu rakam sürekli azalmaktadır. 2021'de ankete katılanların sadece %22'si seçimlere katıldıklarını ya aday yada oy kullandıklarını açıkladı.

Ayrıca son 17 yılda, seçim kampanyaları yürütenlerin sayısı da geriliyor. 2004’te ankette katılanların %8'i tarafından ifade edilirken, şimdi bu oran %6 oldu.

Mitinglere ve grev ve gösterilere katılanların sayısı %5'ten %3'e düştü.

Ankete katılanlar apolitik olma sebeplerini, en çok kamusal ve siyasi hayata katılma isteksizliklerini zaman yetersizliği (%28), siyasete sadece profesyonellerin katılması gerektiği düşüncesi (%20) ve ülke başkanına duyulan güven (19%) ile açıkladılar.

Bir diğer %16’lık kesim ise siyasete katılımlarının hiçbir şeyi değiştirmeyeceğine inandıkları için siyasete katılmadıklarını ifade etti.

Aynı zamanda, ankete katılanların sadece %45'i kamusal yaşama hiç katılmadıklarını belirtmiştir. 2011 yılında ankete katılanların %61'i bu şekilde yanıt verirken, 17 yıl önce sadece %32'si kamusal yaşama katılmadığını söylemişti.

17 yıldan fazla bir süredir, Rusların toplu temyiz ve dilekçelere katılma faaliyetleri ikiye katlandı %4'ten %8’e çıktı. Ayrıca, zor durumdaki insanlar için para ve eşya toplama yardımlarına dahil olan kişilerin sayısı %9'dan %20'ye çıkmıştır. Ev komitelerine ve yerel özyönetimin yanı sıra kamu, sendika ve dini kuruluşlara katılımlarını beyan eden katılımcıların oranı da arttı.

Rusya'da Eylül ayında, Devlet Duması ve diğer düzeylere yönelik seçimler yapılacak.