Moskova’da inşaatlara yükseklik ayarı

HABERRUS – Rusya’nın başkenti Moskova'da bina yoğunluğu ve binalara yükseklik sınırlandırması getirilmesi gündemde.

İzvestiya’nın haberine göre, inşaat sektörünün 2035 yılına kadar geliştirilmesine yönelik hazırlanan stratejik taslak belgesine göre binalardaki kat sayısının sınırlandırılması ve inşaat yoğunluğunun yeniden düzenlenmesi planlanıyor.

Zaten başkent Moskova’da 2012 yılında alınan karara göre 75 metreden daha yüksek evler inşa etmek yasaklanmıştı ancak uzmanlar şu anda inşaatı tamamlanan binaların yüzde 15'inin 100 metrenin üzerinde olduğunu söylüyor.

Ayrıca yeni strateji belgesine göre altyapı olanaklarının yeniden değerlendirilmesi ve yüksek hızlı otoyol ve yol ağlarının geliştirilmesi de planlanmış.

Yeni strateji belgesinin amacı, Moskova ve Moskova Bölgesi’nin , kentsel planlama ve tasarım için birbiriyle ilişkili standartların benimsenmesi yoluyla bina yoğunluğunun ve nüfusun kontrolsüz büyümesini sınırlamak.

Bunun için, şehir dışında modern iş imkanları yaratmak için yüksek hızlı otoyolların ve yol ağının geliştirilmesi gerektiği ve bu bağlamda İnşaat Bakanlığı tarafından piyasa katılımcılarına tekliflerin sunulduğu da vurgulanmış.

Taslakta yer alan tekliflere göre Rusya Federasyonu Şehir Planlama Kanunu'na göre, yeni binaların yüksekliğinin arazi kullanımı ve geliştirilmesine ilişkin şehir kuralları (PZZ) çerçevesinde sınırlandırılması gerektiği, bölgeye bağlı olarak, binaların yüksekliği ve yoğunluğu için zorunlu sermaye gerekliliklerinin şehir planlama belgelerine dahil edilmesi gerektiği, park alanları da dahil olmak üzere gerekli altyapıya sahip yeni evlerin sağlanması için gereksinimleri daha net bir şekilde belirtmek gerektiği bu bağlamda planlanan yeni projelerin inşaa izinlerinin verileceği belirtiliyor.

Haberde örnek olarak mevcut yapılarda çoğu zaman itfaiye araçları ve ambulansların, yerleşim yerlerinde, yetersiz park alanından dolayı evlere yaklaşmakta zorluk çektiği, bu yüzden rahat bir yaşam için nüfus yoğunluğunun hektar başına 450 kişiyi veya 25 bin metrekareyi geçmemesi gerektiğinin altı çiziliyor.

Uzmanlar şehrin böylesine dinamik bir gelişimiyle, nüfus ve binaların yoğunluğu büyük ölçüde arttığında, rahat bir yaşam için şehir bakımının zorlaştığı ve giderek daha pahalı hale geldiği yorumunda bulunuyor. Sonuçtada trafik sıkışıklığı, ekolojik kirlilik, çöp toplama ve bertarafı, yiyecek depolama vb gibi zorluklar artıyor.

Bazı uzmanlar geçtiğimiz 5-7 yılda Moskova'da 40 kattan fazla yüksekliğe sahip konut sayısının üç katına çıktığını belirterek Moskova'daki yeni binaların yüzde 15'inin 30 katın üzerinde (100 m'den) olduğunu söylüyor. Bazı uzmanlar ise bu tür yükseklik kısıtlamasının tarihi şehir merkezinde sınırlı kaldığını yeni normların şehrin genelinde uygulanması gerektiği yorumlarında bulunuyor.