Rusya’da Nüfus Sorunu Tehlikeli Boyutta: Her Yıl 400 Bin Kişi Azalıyor

HABERRUS - Rusya’da doğal nüfus düşüşü dokuz yıldır devam ediyor ve bu tehlikeli eğilimi tersine çevirmek henüz mümkün olamıyor.

Rusya Bilimler Akademisi Ulusal Ekonomik Tahmin Enstitüsü’nün (INP) hesaplamalarına göre, Rusya’nın nüfusu 2050 yılına kadar 135 milyon ila 145 milyon arasında olacak. Doğum oranını artırma çabaları yeterli olmayınca, bilim adamları ölüm oranlarını düşürmek için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışma Bakanlığı, aile ve demografik politikalar için 2036 yılına kadar bir strateji geliştirdi. Bakanlık, doğum oranını desteklemeye ve ailelere iyi bir yaşam kalitesi sağlamaya yönelik çeşitli önlemler aldı. Bakan Anton Kotyakov, çocuklu ailelere destek programları, doğum sermayesi programı ve çocuk yardımları gibi birçok önlemin hayata geçirildiğini belirtti.

Ancak, bu önlemler nüfus düşüşünü durdurmada yeterli olamadı.

Rosstat’a göre 2024, doğumdan daha fazla ölümün yaşandığı dokuzuncu yıl oldu.

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahmin Enstitüsü’nün raporuna göre, demografik kriz ekonomik gelişmeyi de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, ölüm oranlarının azaltılması gerektiğini ve doğurganlık oranlarının nüfus artışında temel bir faktör olamayacağını savunuyor.

Rusya Bilimler Akademisi Ekonomik Tahmin Enstitüsü’nün üç senaryosuna göre, en iyimser tahminlerde bile nüfusun azalacağı öngörülüyor. Temel senaryoya göre, 2050 yılında Rusya’nın nüfusu 135 milyonun biraz üzerinde olacak ve ülke yılda ortalama 400 bin kişiyi kaybedecek.

resim tanımı girin

İkinci senaryoda, ölüm oranlarının düşürülmesi durumunda nüfus 140 milyona ulaşabilirken, üçüncü senaryoda doğum oranlarının artmasıyla nüfus 145 milyon olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, doğum oranını artırmanın önemli olduğunu ancak ölüm oranlarını azaltmanın nüfusun korunmasında daha etkili olacağını vurguluyor.

Ayrıca, genç kadınların kariyer önceliklerinin ve ekonomik koşulların doğum oranlarını etkilediği belirtiliyor.

Ekonomik gerçeklerin ve yaşam kalitesinin düşük doğurganlık sorununu daha da derinleştirdiği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, Rusya’nın nüfus düşüşü sorunu karmaşık ve uzun vadeli bir problem olarak görülüyor.

Nüfus artışını sağlamak için ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında kapsamlı ve entegre politikalar geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.