Sultan Reşat’ın yüz yıllık fotoğrafı Rus gazetesinde

Osmanlı Devletinin 35. Padişahı Sultan Mehmet Reşat’ın 1900’lü yılların başında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı. Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya Kralı I. Petar, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve Sultan Reşat’ı bir arada gösteren fotoğraflar geçmişe ışık tutuyor.

Rusya’nın en eski gazetelerinden ve 1859 yılında kurulan Ruskoe Slovo'nun eki olarak yayınlanan İskrı (kıvılcım) adlı bir gazetede yer alan fotoğraflar, Vladimir Kuzmiç Belko adlı bir blogger tarafından internete yüklendi. Rusya’da doktora eğitimi alan Ebubekir Şahin tarihi fotoğrafları ve çalışmasını Rusya gündemi ile Türkçe yayın yapan www.haberrus.com haber portalında paylaştı.

Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit’in, İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri tarafından iktidardan zorla indirilmesinin ardından Padişah olan Sultan Reşat, 1918 yılına kadar tahtta kaldığı süre boyunca I. ve II. Balkan Savaşları, İtalyanlara karşı Trablusgarp Savaşı ve 1912 Arnavutluk ayaklanması gibi birçok arbedeyle boğuşmak zorunda kaldı.

Kral Petra’nın İstanbul’u ziyareti

I.Balkan Savaşlarından önce Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya Kralı I. Petar, Osmanlı Devletiyle ittifak anlaşması kurmak için 1910 yılında İstanbul’a geldi. Bu ziyaretin fotoğrafları ise 18 Kasın 1912 tarihli İskrı gazetesinde manşet olarak yer buldu. Gazetenin başlığı “Türkiye ve Balkan Birliği” olarak geçerken, içeriğinde şu satırlar yer aldı:

“Nisan 1910 yılında Kral Petar Balkan Birliğinin kurucuları Nikola Pasic ve Sırbistan’ın Sofya Elçisi Miroslav Spolaykoviç İstanbul’u ziyaret etti. O zaman Türkiye Balkan Birliğine katılabilirdi ancak, Avusturya ve Almanya gibi bağımsız kalmayı tercih ederek teklifi reddetti. Son olaylar gösterdi ki, zamanında ne kadar büyük bir yanlış adım atılmış.”

İlk fotoğrafta, Kral I. Petar, Sadrazam Mahmut Şevket Paşa ve Sultan Reşat ve diğer devlet görevlileri bir arada görülüyor. İkinci fotoğrafta ise, Sultan V. Mehmet’in Kral’ı karşılaması ve senfoni orkestrasıyla birlikte karşılama alayının cadde boyunca uzanan görüntüsü yer alıyor.

Balkan Savaşında şehit olan Türk askerleri

Gazetenin diğer sayfalarında, Balkan Savaşları sırasında Osmanlı Devletinden alınan toprakları I. Petra’nın ziyaret etmesi görülüyor. Ayrıca savaş bölgelerinden çeşitli fotoğrafların yer aldığı gazetede, savaş sırasında öldürülen bir Türk askerinin cesedi görülüyor.

1912-13 yılları arasında devam eden Balkan savaşları sırasında Osmanlı Devleti bölgedeki toprakların büyük kısmını kaybetti. Savaş sonunda imzalanan anlaşmalar sonucu; Batı Trakya, Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu Trakya ile sınırlandırılmıştı.