Anket: Rusya'da sosyal refah seviyesi düşüyor, gelecek kaygısı artıyor

Rusya Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin (VTSIOM) araştırmasına göre ülkede halkın sosyal refah seviyesi kötüleşiyor, kriz sona erdikten sonra hızlı ekonomik büyüme umutları ve son Devlet Başkanlığı seçimleri işe yaramadı. Gelecek için yapılan tahminler ise eskiye göre daha kuşkulu.

VTSIOM tarafından gerçekleştirilen, halkın sosyal refah seviyesinin araştırıldığı çalışma Cuma günü yayınlandı.

Ekim 2018'de sosyal refahın neredeyse tüm değerleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla düşüşte. 2014'de yaşanan zirve değerler ise artık çok daha uzak.

Araştırmanın sonuçlarına göre geçtiğimiz yıl 60 puan olarak ölçülen yaşam memnuniyet endeksi Ekim 2018'de 63 puana yükseldi.

Rusya vatandaşları genel olarak hayatlarından memnun (yüzde 58), tam tersini hissedenlerin oranı yüzde 16, arada kalanlar ise yüzde 21.

Bir diğer endeks 'sosyal iyimserlik düzeyi' ise sert bir düşüş yaşayarak bu yıl 40 puana geriledi. 2014 ve 2017 yılında bu gösterge 63 puan düzeyindeydi. Buna göre Rusların dörtte biri (yüzde 25) yaşam koşullarında (kendi ve ailelerinin) bir iyileşme beklediğini, yüzde 25 ise tam tersi bir görünüm veriyor. Yüzde 40 ise önümüzdeki bir yıl içinde bir şey değişmeyeceğini ve şimdiki gibi yaşayacağını düşünüyor.

Ülkede ekonomik durumu değerlendiren değer ise geçen yıl ile kıyaslandığında önemli ölçüde düşük. 2017'de 59 puanken 2018'de 43 puana geriledi.

'Siyasi durum göstergesi' ise geçen yıl 71 puan iken bu yıl 56 puana düştü. Siyasi duruma çok iyi ve iyi diyenlerin oranı yüzde 21, kötü ve çok kötü diyenlerin oranı ise yüzde 18 çıktı.

HABERRUS