Afganistan'daki istikrardan kim yararlanacak? Veya yeni bir saldırganlık dalgasından kim zarar görecek?

HABERRUS - Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Başkanı Andrey Kortunov, Afganistan’da oluşacak istikrardan kimin yararlanacağı veya yeni bir saldırganlık dalgasından kimin daha çok zarar göreceği çerçevesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

İzvestiya’da yayınlanan makalesinde deneyimli siyaset bilimci Kortunov, dış aktörlerin Afganistan'daki siyasi dinamikleri etkilemek için sınırlı fırsatları olsa da, bu fırsatların hafife alınmaması gerektiğini, Taliban’ın kuracağı yeni hükümetin BM, büyük dünya güçleri ve kilit bölgesel oyuncular tarafından diplomatik olarak tanınmasının bile, şimdiden Kabil üzerinde kesin bir etki aracı olacağı yorumunda bulunuyor.

Kortunov kaleme aldığı makalesinde; Bugün neredeyse hiç kimse Afganistan'ın muhtemel geleceğini kesin olarak tahmin edemez. Önümüzdeki yıllarda, aylarda hatta haftalarda bu ülkede neler olabileceğine dair uzmanların ve politikacıların görüşleri çok geniş bir yelpazede farklılık gösteriyor. İyimserler, Kabil'de hızla iktidara gelen (Rusya'da yasaklanan) yeni nesil Taliban liderlerinin, yirmi yıl önce uluslararası koalisyon güçleri tarafından Afgan başkentinden kovulan seleflerinden temelde farklı olduğuna inanıyorlar. İyimser tahminlerin destekçileri olan mevcut liderler, dini dogmaların saflığından çok ülkelerinin ekonomik ve sosyal sorunlarının ağırlaşması, yolsuzluk ve hükümetin düşük verimliliği ile ilgilenen pragmatik milliyetçiler olduğunu temin ediyor. Taliban'ın son saldırısı sırasında sivil halka karşı hiçbir büyük vahşet olmadı ve Afganistan'ın başlıca komşularının tümü, bu komşuların çıkarlarına tam olarak saygı gösterileceğine dair Taliban'dan şimdiden güvence aldı.

Kötümserler, Taliban'ın mevcut iç savaşın son aşamasındaki gösterge niteliğindeki ılımlılığının ve hatta ihtiyatının, temelde arkaik ideolojik tutumlarını yeniden gözden geçiremeyen bir hareket için geçici bir taktikten başka bir şey olmadığını savunuyorlar. Bu nedenle, kötümser senaryoya göre çok az zaman sonra Afganistan, kitlesel infazların ve laik eğitim sisteminin yıkıldığı ve herhangi bir muhalefetin kalmadığı, acımasız zulmün yayıldığı ve ayrıca kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan ortaçağ teokratik rejiminin diğer birçok yeni örneklerini görecek. Afganistan, Orta Avrasya'nın tüm bölgesi için varoluşsal bir güvenlik sorunu haline gelecek.

Durum, bu iki senaryoda da farklı harici oyuncuların farklı endişe nedenleri olduğu gerçeğiyle daha da karmaşıklaşıyor. Örneğin, Batılı ülkeler için temel endişe nedeni, uluslararası koalisyonla çalışan Afgan işbirlikçilerine karşı kitlesel baskılar, halen yaşayan Batı yanlısı sivil toplum kuruluşlarına yönelik bir saldırı veya Son 20 yılda cinsiyet politikası gibi Afganistan'ın tüm başarılarının geçersiz kılınması olabilir.

İran'da pek çok kişi, Sünni Taliban ile ılımlı, çok gergin ilişkilere sahip olan Hazara Şii azınlığının durumundan endişe duyuyor. Kabil'de Taliban'ın iktidarı ele geçirmesi, Afganistan'ın batısında İran etkisinin korunmasını sorgulayabilir.

Tacikistan ve Özbekistan muhtemelen Afganistan'daki etnik Tacikler ve Özbeklerin ülkenin siyasi hayatında tam olarak temsil edilip edilmeyeceğini düşünüyorlar. Üstelik bugün artık Taliban'ın bir şekilde hesaba katmak zorunda olduğu eski "Kuzey İttifakı" yok.

Pakistan, uzun zamandır bir “Büyük Peştunistan” yaratmayı hayal eden Pakistan topraklarındaki aşırılık yanlısı Peştun ayrılıkçılarla Taliban'ın olası etkileşiminden endişe duymalıdır.

Çin ve Rusya için, Afgan topraklarında savaşa hazır El Kaide (Rusya'da yasaklandı) veya IŞİD (Rusya'da yasaklandı) hücrelerinin yeniden canlandırılması beklentisi, oradan Sincan ve Orta Asya'da terörist operasyonlar planlayıp yürütebilecek, özel bir tehlike oluşturmaktadır.

Dış aktörlerin Afganistan'daki siyasi dinamikleri etkilemek için sınırlı fırsatları olmasına rağmen, bu fırsatlar hafife alınmamalıdır. Yeni hükümetin BM, büyük dünya güçleri ve kilit bölgesel oyuncular tarafından diplomatik olarak tanınması bile, şimdiden Kabil üzerinde kesin bir etki aracıdır. Bu anlamda, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni Afgan liderliğinin uluslararası toplum tarafından toplu olarak tanınmasının arzu edilirliği ve bu tanımanın, Kabil'in uluslararası hukukun temel normlarına uyma taahhüdünden önce gelmesi gerektiğine ilişkin son girişimi dikkate değerdir.

Afganistan giderek yeni Avrasya politikasının bir nesnesi ve öznesi haline geliyor

Daha da önemlisi, Afganistan ekonomik olarak hem Başkan Eşref Ghani'nin yönetimindeki uluslararası yaşam destek sistemine bağımlıydı hem de yeni rejimde buna bağlı olmaya devam edecek. Afganistan'ın bugün ithalatı, ihracatından neredeyse on kat daha fazla ve bu feci dış ticaret açığı, uluslararası yardım programları, ortaklardan alınan yumuşak krediler, çeşitli hayır kurumlarından alınan hibeler vb. ile telafi edilmektedir. Bu durumun yakın gelecekte değişmesi olası değil. Aksine, ülkenin uluslararası yardım ve yabancı yatırım ihtiyacı daha da artacaktır. Uluslararası toplum tarafından Kabil'deki liderlik üzerindeki bu etki aracının çok etkili olduğu ortaya çıkabilir.

İngiltere Başbakanı kime dönerse dönsün, uluslararası koalisyon güçlerinin çekilmesinden sonra Afgan iç işlerinde Batı Koalisyonu’nun rolü kaçınılmaz olarak azalacaktır. Afganistan giderek yeni Avrasya politikasının bir nesnesi ve öznesi haline geliyor. Bu ülkedeki durumun istikrara kavuşturulmasından ve sosyo-ekonomik ilerlemesinden başlıca yararlananlar yakın komşularıdır. Afganistan'da mülteci akınları, uluslararası terörizmin ihracatı, uyuşturucu ticaretinde yeni bir artış ve Afganistan'ın "başarısız bir devlet"e dönüşmesinin diğer sonuçlarıyla yeni bir iç savaş turu başlarsa, asıl kaybedenler onlar olacaktır.

Bu nedenle, kilit bölgesel aktörlerin - Rusya, Çin, Orta Asya ülkeleri, Pakistan, İran ve Hindistan - Afganistan meseleleri üzerindeki yakın etkileşimi, Afganistan'ın normalleşmesine katkıda bulunabilecek dış konturun kesinlikle gerekli bir çerçevesi gibi görünüyor.

Bu uzun süredir acı çeken ülkedeki durumun düzelmesi için olamasa olmazdır. Bu etkileşim, ŞİÖ - Şanghay İşbirliği Örgütü, CSTO - Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, EAEU - Avrasya Ekonomik Birliği, RIC - Rusya - Hindistan - Çin, gibi kurumlar kullanılarak hem ikili formatlarda hem de çok taraflı düzeyde gerçekleştirilebilir.

Dış konturun tüm önemine rağmen, Afganistan'ın kaderinin bir şekilde Afganların kendileri tarafından kararlaştırılması gerektiği ve olacağı konusundaki vazgeçilmez anlayışla olmalıdır.